Chciałbym, aby podwyżki uposażeń dla służb podległych resortowi spraw wewnętrznych zostały wypłacone do połowy marca, najpóźniej 1 kwietnia - powiedział wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. Dodał, że projekty rozporządzeń ws. zmian czekają m.in. na opinie ministerstw rodziny i finansów. Podwyżki dla sfery budżetowej w wysokości 20 proc. zostały zapisane w tegorocznej ustawie okołobudżetowej.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty nowelizacji rozporządzeń dotyczących uposażeń policjantów, strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa i Straży Granicznej. Chodzi o zmiany, które umożliwią wypłatę funkcjonariuszom tych służb podwyżek, którymi objęta została sfera budżetowa. Każdy z funkcjonariuszy ma otrzymać średnio 20 proc. podwyżki.

"W piątek podpisaliśmy projekty tych rozporządzeń z prośbą o uwagi poszczególnych resortów do 5 marca. Jeśli tylko trafią do nas bez uwag 5 lub 6 marca, to automatycznie zostaną przyjęte i przekazane do realizacji. Chciałbym, aby funkcjonariusze wszystkich podległych MSWiA służb otrzymali podwyżki już w połowie marca, najpóźniej 1 kwietnia" - powiedział Szczepański.

Wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administacji przekazał, że część podwyższonych uposażeń zasadniczych dla policjantów została już wypłacona, ale nadal pozostaje kwestia dodatków, których wysokość wynika z rozporządzeń będących przedmiotem uzgodnień.

"Oczywiście kwoty podwyżki dla funkcjonariuszy będą różne, w zależności od stopnia i funkcji. Natomiast zakładamy, że każdy funkcjonariusz zgodnie z obietnicą otrzyma średnio 20 proc. podwyżki" - powiedział Szczepański.

Podwyżki dla sfery budżetowej w wysokości 20 proc. zostały zapisane w tegorocznej ustawieokołobudżetowej; będą one wypłacane z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.