Dzień Kobiet to dzień, w który niemal na każdym kroku można zobaczyć sprzedawców tulipanów i kolejki do kwiaciarni. Wbrew obiegowym opiniom nie jest to jednak relikt z PRL-u narzucony przez Związek Radziecki. Skąd wzięło się to święto? Kiedy było obchodzone po raz pierwszy?

Dzień Kobiet to święto obchodzone co roku 8 marca. Zostało ono ustanowione po to, by zwrócić uwagę na kwestię równouprawnienia płci i pomóc kobietom w domaganiu się sprawiedliwości.

Kto wymyślił Dzień Kobiet?

Kiedy i gdzie po raz pierwszy obchodzony był Dzień Kobiet? Wbrew utartej opinii, Dzień Kobiet nie jest związany stricte z PRL-em i Związkiem Radzieckim, mimo że to właśnie ZSRR wziął na sztandary równouprawnienie płci. Początki Dnia Kobiet wywodzą się z ruchów robotniczych w Ameryce Północnej i Europie, a pierwsze obchody odbyły się w lutym 1909 roku w… Stanach Zjednoczonych. Zostały one zapoczątkowane przez Socjalistyczną Partię Ameryki.

W Nowym Jorku protestowały wówczas kobiety sprzeciwiające się fatalnym warunkom pracy. W 1908 roku odbył się marsz 15 tysięcy szwaczek domagających się praw politycznych i ekonomicznych dla kobiet, a w 1910 roku Międzynarodówka Socjalistyczna w Kopenhadze ustanowiła Międzynarodowy Dzień Kobiet, m.in. w celu budowania społecznego poparcia dla praw wyborczych dla kobiet, krzewienia idei praw kobiet, obejmowania przez nie stanowisk publicznych i praw kobiet do szkoleń zawodowych oraz zaprzestania dyskryminacji w miejscu pracy.

Dzień Kobiet obchodzono w Austrii, Danii, Niemczech i Szwajcarii po raz pierwszy w 1911 roku - jednak nie 8., ale 19 marca. Od 1975 roku ONZ obchodzi Międzynarodowy Dzień Kobiet jako dzień uznania "zasług wszystkich kobiet bez względu na podziały narodowościowe, etniczne, językowe, kulturowe, gospodarcze czy polityczne" i zachęca do "refleksji nad postępem dokonanym w dziedzinie praw kobiet".

Dzień Kobiet: Dlaczego 8 marca?

W Polsce Dzień Kobiet zaczęto obchodzić dopiero po II wojnie światowej. Być może dlatego wielu Polaków uważa to święto za święto komunistyczne. Skąd się wzięła data 8 marca? Prawdopodobnie tego dnia miał miejsce – zakazany przez władze - strajk kobiet w Rosji w 1913 i 1917 roku. Dodatkowo, data ta jest utożsamiana z walką angielskich sufrażystek o prawa polityczne.