Wykluczenie z rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa członków partii politycznych oraz osób pełniących funkcje publiczne w ciągu ostatnich 5 lat zakłada wniesiony do Sejmu przez Polskę 2050 projekt.

Do Sejmu wpłynął projekt posłów Polski 2050 nowelizacji niektórych ustaw w celu naprawy ładu korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Dotyczy on podniesienia wymogów kwalifikacyjnych i zaostrzeniu kryteriów wykluczających dla kandydatów do rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Posłowie Polski 2050 na konferencji prasowej w Sejmie tłumaczyli założenia ich projektu. Przedstawiciel wnioskodawców Michał Kobosko poinformował, że "projekt dotyka kształtu i tworzenia spółek Skarbu Państwa". "Podtrzymujemy w naszym projekcie ideę zmniejszenia liczebności członków wchodzących w skład rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa do maksymalnie 7 osób, w tym 3 członków niezależnych" - dodał.

Wyjaśnił, że "członkowie niezależni będą powoływani przez nową instytucję: Komitet Dobrego Zarządzania. "Wykluczamy ze składu rad nadzorczych członków partii politycznych, osoby pełniące funkcje publiczne w ciągu ostatnich 5 lat i tych, którzy pracowali czy świadczyli usługi na rzecz partii politycznych" - powiedział.

"Komitet Dobrego Zarządzania w naszym projekcie będzie powoływany na 5-letnią kadencję. Kandydatów będą mogły zgłaszać związki zawodowe, organizacje pracodawców oraz rektorzy wyższych uczelni" - tłumaczył. Dodał, że "pozytywna opinia Komitetu Dobrego Zarządzania będzie wymagana dla wszystkich nominacji przedstawicieli Skarbu Państwa do rad nadzorczych spółek".

Kobosko mówił, że według projektowanych przepisów, "komitet będzie też powoływać członków niezależnych w radach jednoosobowych spółek Skarb Państwa oraz będzie zatwierdzał regulaminy postępowań kwalifikacyjnych do zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa".

"Zamykamy po drugie istniejące furtki do łączenia zatrudnienia na wysokich stanowiskach w administracji centralnej czy w administracji samorządowej z zasiadaniem w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa" - dodał.

Proponowane przepisy zakładają też, jak mówił Kobosko, "wprowadzenia pełnej jawności wynagrodzeń członków rad nadzorczych i zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa". Poinformował, że "te wynagrodzenia będą podlegały publikacji, co miesiąc w powszechnie dostępnym rejestrze". "Chcemy zakazać partiom i komitetom wyborczym przyjmowania wpłat od osób, które pełnią funkcje w radach nadzorczych i zarządach spółek z udziałem Skarbu Państwa" - podkreślił.

W uzasadnieniu napisano, że celem projektu jest zapewnienie profesjonalizmu i fachowości w zarządzaniu majątkiem publicznym. W tym celu projekt koncentruje się zwłaszcza na podniesieniu wymogów kwalifikacyjnych i zaostrzenia kryteriów wykluczających dla kandydatów do rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. (PAP)

Autor: Olga Łozińska