Dziesięcioro kandydatów zgłosiło się w konkursie na stanowisko dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Zgłoszenia zostały już zweryfikowane pod względem formalnym. Posiedzenie zespołu i wysłuchanie kandydatów ma odbyć się w dniach 12-14 marca. "Następnie zespół przedstawi ministrowi sprawiedliwości Adamowi Bodnarowi wyniki oceny w formie opinii oraz rankingu kandydatów" - przekazało MS.

Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało na swojej stronie internetowej nazwiska kandydatów w konkursie na dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP). Wśród kandydatów są sędziowie, adwokaci i radcowie prawni, jak również przedstawiciele środowiska akademickiego.

Kandydaci

Osoby, które zgłosiły się do konkursu to:

 • prof. Przemysław Banasik,
 • dr hab. Katarzyna Gajda-Roszczynialska,
 • prof. Piotr Girdwoyń,
 • prof. Grzegorz Kuca,
 • dr Sebastian Ładoś,
 • sędzia Beata Morawiec,
 • sędzia Agnieszka Owczarewicz,
 • sędzia Wojciech Postulski,
 • prof. Rafał Stankiewicz,
 • prof. Leszek Wieczorek.

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar odwołał na początku lutego sędziego Kamila Zaradkiewicza z funkcji dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Na p.o. dyrektora powołał wówczas sędziego Ryszarda Sadlika. Wcześniej sędzia Sądu Najwyższego Kamil Zaradkiewicz zrzekł się funkcji dyrektora KSSiP. Jako powód podał brak możliwości współpracy z Ministrem Sprawiedliwości-Prokuratorem Generalnym Adamem Bodnarem.

Resort sprawiedliwości zapowiedział, że "konkurs na stanowisko dyrektora KSSiP będzie transparentny". "Przeprowadzi go siedmioosobowa komisja pod przewodnictwem sędziego TK w stanie spoczynku prof. Mirosława Wyrzykowskiego. W jej skład wejdzie też dwóch prokuratorów, dwóch sędziów i dwóch przedstawicieli środowiska akademickiego" - przekazało MS.

Skład komisji

Resort poinformował, że w skład komisji wejdzie:

 • prof. Janina Błachut,
 • sędzia Jarosław Gwizdak,
 • prof. Zbigniew Kmieciak,
 • sędzia Ewa Leszczyńska-Furtak,
 • prok. Andrzej Pogorzelski, prok.
 • Małgorzata Szeroczyńska, prok.
 • Stefan Śnieżko,
 • sędzia Igor Tuleya,
 • przedstawiciel Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości. "Przewodniczący może zaprosić do zespołu inne osoby, które będą miały głos doradczy" - dodał resort.

Posiedzenie zespołu i wysłuchanie kandydatów ma odbyć się w dniach 12-14 marca. "Następnie zespół przedstawi ministrowi sprawiedliwości Adamowi Bodnarowi wyniki oceny w formie opinii oraz rankingu kandydatów" - przekazało MS.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

KSSiP działa od 2009 roku i odpowiada za szkolenie kadr sądów powszechnych i prokuratury w Pol­sce. Szkoła prowadzi aplikacje zawodów prawniczych, szkoli sędziów i prokuratorów, prowadzi analizy i badania, pozwalające na wypracowanie odpowiednich standardów dot. kompetencji i kwalifikacji. KSSiP współpracuje także ze szkołami wyższymi, instytucjami naukowo-badawczymi zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.