Rada nadzorcza Orlenu ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska prezesa zarządu, wiceprezesów zarządu ds. finansowych oraz ds. strategii i zrównoważonego rozwoju, a także członków zarządu ds. upstream, ds. energetyki i transformacji energetycznej, ds. sprzedaży detalicznej, ds. korporacyjnych, ds. handlu hurtowego i logistyki oraz ds. produkcji, podała spółka. Termin zgłaszania kandydatur do zarządu Orlenu upływa 1 marca br., a rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się w dniach 11-15 marca br.

Obecnie zarząd Orlenu pracuje w składzie: Witold Literacki - pełniący obowiązki prezesa zarządu, Kazimierz Mordaszewski - członek rady nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka zarządu, Tomasz Sójka - członek rady nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka zarządu, Józef Węgrecki - członek zarządu, Tomasz Zieliński - członek rady nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka zarządu.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 277,56 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.