Do końca lutego postaramy się przedstawić naszym partnerom z koalicji projekt ustawy dotyczącej odpolitycznienia spółek Skarbu Państwa - poinformował Lider Polski 2050, marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Jak wyjaśnił, ma to zapewnić poczucie, że w kwestiach dotyczących majątku Skarbu Państwa nie jesteśmy tylko "w rytmie politycznych zmian".

Lider Polski 2050, marszałek Sejmu Szymon Hołownia, wiceprzewodniczący partii Michał Kobosko, szef klubu Polska 2050 Mirosław Suchoń oraz posłanka Barbara Oliwiecka poinformowali na piątkowym briefingu prasowym, że wystartowały prace nad projektem ustawy ws. odpolitycznienia spółek Skarbu Państwa.

"Zapowiadamy, że do końca lutego postaramy się przedstawić projekt naszym partnerom z koalicji, abyśmy mogli wspólnie zdecydować, jak czytelniej i sprawniej przeprowadzić proces nominowania osób do rad nadzorczych spółek skarbu państwa, tak, żeby nikt nie miał wątpliwości, że Polska na dobre odeszła od standardów, które pamiętamy z rządów Prawa i Sprawiedliwości" - powiedział.

Hołownia o umowie koalicyjnej

Przypomniał, że jednym z obszarów, który został nakreślony w umowie koalicyjnej, to obszar transparentnego zarządzania majątkiem Skarbu Państwa. Przytoczył, że art. 13 umowy koalicyjnej mówi, że jednym z priorytetów koalicji będzie odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa poprzez wprowadzenie czytelnych kryteriów naboru na stanowiska zarządcze.

Zwracał jednocześnie uwagę, że koalicja rządząca pracuje dopiero od dwóch miesięcy. Obecnie znajdujemy się w okresie przejściowym, a celem prac jest ustanowienie metody, która na lata zapewni standardy "zarządzania ruchem kadrowym" osób odpowiedzialnych za spółki Skarbu Państwa - mówił.

"Wśród założeń chcemy, aby znalazł się zakaz przekazywania przez członków rad nadzorczych i zarządów spółek Skarbu Państwa darowizn na rzecz partii politycznych. Chcemy zaproponować, żeby funkcjonująca dzisiaj rada pracująca ds. spółek Skarbu Państwa (...) była w pewien sposób przebudowana, wzbogacona i stała się komitetem nominacyjnym, którego kadencja będzie pięcioletnia, a więc wykraczająca poza horyzont kadencji parlamentarnej" - mówił Hołownia, przedstawiając najważniejsze założenia projektu.

Jak wyjaśnił, ma to zapewnić poczucie, że w kwestiach dotyczących majątku Skarbu Państwa nie jesteśmy tylko "w rytmie politycznych zmian".

Hołownia o jawności wynagrodzeń w spółkach Skarbu Państwa

Lider Polski 2050 poinformował też, że w ustawie będzie także jasno wskazane, jakie warunki powinna spełniać osoba, która chce zasiadać w radzie nadzorczej czy spółce Skarbu Państwa.

Ponadto, w założeniach projektu jest również postulat o jawności wynagrodzeń. Hołownia wyjaśnił, że chodzi o to, aby od samego początku - jeszcze zamian nastąpi proces nominacji - było wiadomo, czym wcześniej zajmował się kandydat.

Kolejnym założeniem projektu, o którym mówił lider Polski 2050, jest rejestr wynagrodzeń. "Powinno być jawne kto, ile zarabia w spółkach Skarbu Państwa, radach nadzorczych, zarządach" - przekonywał Hołownia.

Przypomniał też, że w kampanii wyborczej niejednokrotnie podkreślał swoje założenia dot. spółek. "Naszym celem jest to, żeby w spółkach Skarbu Państwa nie było ludzi Hołowni, Kosiniaka, Tuska, Kaczyńskiego, Ziobry, tylko żeby byli tam fachowcy" - podkreślił.

Kobosko o specjalnie powołanym zespole

Wiceprzewodniczący Polski 2050 Michał Kobosko przypomniał, że nad założeniami projektu pracuje specjalnie powołany przez Polskę 2050 zespół.

Przedstawił też kolejne istotne założenia projektu. "Chcemy ograniczyć maksymalną liczbę członków radach nadzorczychspółek Skarbu Państwa, w naszych założeniach to jest 7 osób (...) wśród których zarówno przedstawiciele właściciela państwowego, ale także członkowie niezależni od sił politycznych i od firm, które przyjdzie im nadzorować" - przekazał. Ponadto w założeniach jest także możliwość wprowadzenia do rad przedstawicieli pracowników.

Kobosko podkreślał, że projektodawcy stoją na stanowisku, że w zarządach nie powinny znaleźć się osoby, które są aktywnymi politykami i należą do partii politycznych. Dodał, że wśród założeń jest także stworzenie komitetu nominacyjnego, ciała składającego się z ekspertów.

Oliwiecka o wynagrodzeniach członków rad nadzorczych i zarządów

Posłanka Barbara Oliwiecka zaznaczyła, że zgodnie z projektem członkowie rad nadzorczych i zarządów w spółkach Skarbu Państwa powinni otrzymywać wynagrodzenie adekwatne do swojego zakresu obowiązków i równocześnie wynagrodzenie to powinno być jawne. "Dlatego naszym postulatem jest rejestr wynagrodzeń" - wyjaśniał.

"Postulujemy też wprowadzenie zakazu finansowania działalności partii politycznej przez członków rad nadzorczych i członków zarządów spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa" - dodała.

Suchoń o Krajowym Rejestrze Osób Eksponowanych Politycznie

Przewodniczący Suchoń przypomniał o projekcie ustawy Polski 2050 przedstawianym w poprzedniej kadencji Sejmu, zakładającym utworzenie Krajowego Rejestru Osób Eksponowanych Politycznie. Ma on zapewnić transparentność w obszarze wynagrodzeń osób piastujących wysokie funkcje publiczne. Suchoń podkreślił, że wszystkie te propozycje zostaną przedstawione koalicjantom.