Liczba cudzoziemców wykonujących w Polsce pracę wyniosła na koniec sierpnia 999,0 tys. wobec 996,5 tys. na koniec lipca - podał GUS. W statystyce nie są ujęte osoby pracujące "na czarno".

W tej liczbie 393,5 tys. stanowili cudzoziemcy realizujący umowy cywilnoprawne.

Według GUS udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę wyniósł 6,5 proc.

Z danych GUS wynika, że najliczniejszą grupą obcokrajowców wykonujących pracę w Polsce byli obywatele Ukrainy, których na koniec sierpnia 2023 r. było 691,6 tys. osób. Ich udział w ogólnej liczbie cudzoziemców wykonujących pracę zmniejszył się w stosunku do stycznia 2022 r. o 4,1 pkt. proc. (PAP biznes)

map/ gor/