Ministerstwo Sprawiedliwości podało w komunikacie, że Adam Bodnar powołał rzecznika dyscyplinarnego ad hoc do rozpoznania sprawy prokuratora Michała Ostrowskiego. Andrzej Janecki został wyznaczony do rozpoznania tej sprawy.

Jak przekazał resort, Janecki rozpozna sprawę podejrzenia popełnienia przewinień dyscyplinarnych przez prokuratura Michała Ostrowskiego w okresie od 13 do 29 stycznia 2024 roku. Wspomniane przewinienia dotyczą między innymi publicznego kwestionowania kompetencji ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego do wystąpienia do prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o powierzenie funkcji p.o. prokuratora krajowego Jackowi Bilewiczowi.

Innym przewinieniem jest również publiczne kwestionowanie kompetencji prokuratora generalnego jako naczelnego organu prokuratury do podejmowania decyzji wynikających z art. 13 par. 1 Prawo o Prokuraturze w postaci zarządzeń i poleceń.

"Podstawą prawną powołania Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości, tzw. Rzecznika Dyscyplinarnego „ad hoc”, jest art. 153a ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o Prokuraturze. Przepis ten daje prawo Ministrowi Sprawiedliwości do „powołania Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości do prowadzenia określonej sprawy dotyczącej prokuratora. Powołanie Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości wyłącza innego rzecznika od podejmowania czynności w sprawie.” Powołanie Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości jest równoznaczne z żądaniem podjęcia postępowania wyjaśniającego albo postępowania dyscyplinarnego" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości.