Odbyła się wizytacja przedstawicieli RPO w zakładzie karnym, w którym znajduje się Mariusz Kamiński.

Warunki odbywania kary przez Kamińskiego “nie budzą zastrzeżeń” RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek: “Moi współpracownicy odbyli wizytację w zakładzie karnym, rozmawiali z panem Mariuszem Kamińskim i przyglądali się warunkom, w jakich przebywa w tym zakładzie; te warunki nie budzą zastrzeżeń”.

Prawa pozbawionych wolności Kamińskiego i Wąsika

W czwartek odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Praw Człowieka i Praworządności, podczas którego Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek zapytany został, czy przewiduje potrzebę kontroli dwóch zakładów karnych, gdzie przebywają posłowie Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński pod kątem sprawdzenia, czy są zapewnione odpowiednie warunki bytowe oraz czy mają zapewnione odpowiednie bezpieczeństwo.

Zaznaczył, że w ostatnich dniach pracownicy biura Rzecznika Praw Obywatelskich wizytowali zakład karny, w którym przebywa Mariusz Kamiński oraz odbyli z nim spotkanie. "Moi współpracownicy odbyli wizytację w zakładzie karnym, rozmawiali z panem Mariuszem Kamińskim i przyglądali się warunkom, w jakich przebywa on w tym zakładzie karnym" - odpowiedział.

Kamiński w więzieniu zdrów i cały

"Gdy chodzi o warunki, w jakich przebywa obecnie pan Mariusz Kamiński, te warunki nie budzą zastrzeżeń, nie jest uzasadnione naszym zdaniem składanie uwag, czy zastrzeżeń dotyczących tych warunków" - powiedział. Podkreślił, że jeżeli zaś chodzi o celę przejściową w areszcie śledczym, to "rzeczywiście w tej placówce mamy do czynienia z pewnym generalnym problemem". Wskazał, że chodzi o stan, w jakim znajdują się cele przejściowe. "Przygotowujemy się do zgłoszenia uwag w tym zakresie" - dodał.

RPO dodał, że w środę wystąpił z pismem do zakładu karnego, w którym przebywa Maciej Wąsik z prośbą o ustosunkowanie się do pytań dotyczących warunków przebywania.

Brzozowski: Grzyb i wilgoć w celach mieszkalnych

Zastępca RPO Wojciech Brzozowski przypomniał, że jeżeli chodzi o warunki bytowe w areszcie śledczym na Grochowie, to ta jednostka była wizytowana przez przedstawicieli RPO jeszcze w listopadzie 2022 r. "Już podczas tej wizytacji dostrzeżono, że warunki bytowe w tej placówce zasługują na bardzo silna krytykę" - podkreślił. Dodał, że przedstawiciele rzecznika zwrócili wtedy uwagę m.in. na grzyb i wilgoć w celach mieszkalnych i kącikach sanitarnych. Dodał, że w lipcu 2023 r. skierowali pismo do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej wskazując na problem bardzo złych warunków bytowych. "To jest areszt śledczy, którym zajmujemy się od dłuższego czasu, z którego dostajemy cały czas odpowiedzi, że sukcesywnie są przeprowadzane remonty cel mieszkalnych, ale - jak widać - tempo nie jest wystarczające" - powiedział. Dodał, że działania podejmowane przez służbę więzienną muszą być potraktowane jako pilne i będą w dalszym ciągu o to wnioskować.

Skazani prowadzą strajk głodowy. Sąd nakazuje ich dokarmianie

Kamiński i Wąsik od kilku dni prowadzą w więzieniach strajk głodowy. Prezydent Andrzej Duda poinformował w środę, że otrzymał informację od małżonki Mariusza Kamińskiego o sądowym nakazie przymusowego dokarmiania Kamińskiego. Duda zaapelował do szefa MS i prokuratora generalnego Adama Bodnara, aby umożliwił Kamińskiemu i Wąsikowi przerwę w odbywaniu kary.

20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał prawomocnie Kamińskiego i Wąsika na dwa lata pozbawienia wolności za nadużycia władzy w związku z tzw. aferą gruntową. W zeszły wtorek policja zatrzymała obu polityków PiS, później zostali oni osadzeni w zakładach karnych.

Prezydent poinformował w ubiegły czwartek o wszczęciu na podstawie Kpk postępowania ułaskawieniowego wobec Kamińskiego i Wąsika na prośbę ich żon. Zwrócił się też do prokuratora generalnego, aby zawiesił wykonywanie kary i zwolnił ich z aresztu na czas postępowania ułaskawieniowego.