Ogłaszamy nabór na członków zespołu ds. dzieci. Będzie on analizował różne zdarzenia, które powodowały krzywdę dzieci i na ich bazie będzie wyciągał wnioski, jak naprawiać sprawy systemowo – poinformował we wtorek minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

Szef MS spotkał się we wtorek z wiceminister sprawiedliwości Zuzanną Rudzińską-Bluszcz i rzeczniczką praw dziecka Moniką Horną-Cieślak.

Na wspólnej konferencji prasowej minister poinformował, że rozmowy dotyczyły ochrony praw dzieci.

"Jesteśmy w szczególnej sytuacji, ponieważ wysiłkiem parlamentu poprzedniej kadencji, także dzięki osobistemu zaangażowaniu pani rzeczniczki (Horny-Cieślak-PAP) doszło do uchwalenia tzw. ustawy Kamilka. Ta ustawa przewiduje cały szereg rozwiązań prawnych, ale zwłaszcza ta ustawa prowadzi do nałożenia określonych, konkretnych obowiązków na Ministerstwo Sprawiedliwości" – zaznaczył Bodnar.

Wskazał, że na podstawie ustawy został utworzony zespół ds. dzieci, który ma koordynować polityki dotyczące walki z przemocą wobec najmłodszych. Koordynatorką tego zespołu jest Zuzanna Rudzińska-Bluszcz.

"Bardzo ważne jest to, że na gruncie tej ustawy trzeba powołać siedmioosobowy zespół ekspertów, który będzie wyjaśniał różne, trudne przypadki. Taki zespół będzie analizował rożne zdarzenia, które powodowały krzywdę dzieci i na bazie tych zdarzeń będzie wyciągał wnioski, jak naprawiać systemowo sprawy, ale także, w jaki sposób prowadzić do osiągnięcia pełnej odpowiedzialności za to, co się zdarzyło" – powiedział szef MS.

Ogłosił nabór na członków zespołu. "Dla mnie jest wielką satysfakcją, że mogę ogłosić nabór na członków tego zespołu. Dzisiaj właśnie ogłosiliśmy, że ten siedmioosobowy zespół będzie składał z ekspertów różnych specjalności(...). Zależy nam na tym, żeby ten wybór był maksymalnie transparentny, żeby zgłaszały się najlepsze osoby w kraju" – podkreślił.

Przepisy nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, nazwanej ustawą Kamilka, weszły w życie w sierpniu 2023 r. Nowe przepisy m.in. obligują sędziów, którzy orzekają w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego do udziału w specjalistycznych szkoleniach. Ustawa daje też podstawę do powołania przez ministra sprawiedliwości Zespołu ds. Ochrony Małoletnich, w którego skład będą wchodzić m.in. przedstawiciele instytucji rządowych (m.in. Krajowej Rady Kuratorów), środowisk naukowych, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych.

Zmiany zakładają m.in. wdrożenie procedury tzw. Serious Case Review. Chodzi o obowiązek analiz najpoważniejszych przypadków przemocy wobec najmłodszych.

Projekt ustawy w tej sprawie został złożony w Sejmie w maju 2023 r. po tragicznej śmierci ośmioletniego Kamilka z Częstochowy, zakatowanego przez swojego ojczyma.(PAP)

Autorki: Karolina Kropiwiec, Aleksandra Kiełczykowska

kkr/ ak/ joz/