Członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Przemysław Litwiniuk nadał komunikat do rynków: "Przynajmniej do marca nie będzie żadnych ruchów, jeżeli chodzi o poziom stóp procentowych".

Zapowiedź Litwiniuka dotycząca stóp procentowych

Litwiniuk mówiąc jako członek RPP upewnia i uprawdopodabnia scenariusz utrzymania poziomu stóp procentowych na tym samym pułapie co najmniej do końca marca 2024: "Nie ma do tego podstaw. […] Obserwuję też, co mówią koleżanki i koledzy z Rady. Nasze stanowiska w ostatnich tygodniach uległy znaczącemu zbliżeniu".

Co wiemy teraz o przyszłym poziomie stóp procentowych?

W połowie listopada inny członek RPP Cezary Kochalski ocenił, że stabilizacja stóp procentowych w całym 2024 r. jest możliwym scenariuszem. Według niego, gospodarka wyszła ze sfery negatywnych odczytów i ryzyka recesji, natomiast osiągnięcie celu inflacyjnego 2,5% (+/-1 pkt proc.) nastąpi pod koniec horyzontu projekcji, tj. w 2025 r., co przy niepewności odnośnie kształtowania się popytu oraz kształtu polityki fiskalnej uzasadnia listopadową decyzję o pozostawieniu stóp procentowych bez zmian.

Kochalski powiedział: "Czy ja dopuszczam przez cały przyszły rok brak zmian stóp procentowych i pozostawienie stopy referencyjnej na poziomie 5,75%? Na tak postawione pytanie można odpowiedzieć: tak. Natomiast to nie oznacza, że zapowiadam, iż tak się oczywiście stanie. Będzie to zapewne zależało od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarcze".

Kilka dni później z kolei Ludwik Kotecki, również członek RPP, powiedział, że nowy czynnik ryzyka dla trwających obecnie procesów dezinflacji, jakim jest silniejsze i szybsze odbicie polskiej gospodarki względem wcześniejszych oczekiwań, może zamknąć przestrzeń do dalszych, szczególnie tak dużych, jak w ostatnich miesiącach, obniżek stóp procentowych w przyszłym roku, a generując presję popytową, może utrudnić dalsze poskramianie inflacji.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś, że inflacja konsumencka wyniosła (wg wstępnych danych) 6,5% r/r w listopadzie; jednocześnie zrewidował wzrost PKB za III kw. do 0,5% r/r z szacowanych wcześniej 0,4%.

W listopadzie RPP utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie po tym, jak w październiku obniżyła je o 25 pb - w przypadku głównej stopy referencyjnej: do 5,75%. We wrześniu zdecydowała się na pierwszą obniżkę stóp - o 75 pkt proc. do 6% w przypadku stopy referencyjnej.