Komisja Nadzoru Finansowego skierowała do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 180 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w związku z akcjami EC Będzin - przekazała KNF. Mogło dojść do złamania zakazu ujawniania informacji poufnych - dodano.

Jak wskazano we wtorkowym komunikacie KNF, "przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że mogło dojść do naruszenia art. 14 lit. c Rozporządzenia MAR, tj. złamania zakazu ujawniania informacji poufnych, opublikowanych raportami bieżącymi nr 40/2023 oraz 46/2023".

W związku z tym - jak poinformowano - 18 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego skierowała do Prokuratury Okręgowej w Warszawie "zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 180 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi".

Dodano, że w związku z uchybieniami dotyczącymi wykonywania przez spółkę obowiązków informacyjnych w zakresie informacji poufnych i sprawozdawczości finansowej "skierowano do Spółki zalecenia w trybie art. 68 ust. 5 i 7 ustawy o ofercie publicznej". "Przekazanie do publicznej wiadomości informacji zawartych w komunikacie ma na celu poszerzenie wiedzy uczestników rynków finansowych dotyczącej możliwych nadużyć rynkowych i ułatwienie ich rozpoznawania" - podała Komisja. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco

maja/ pad/