Ministerstwo Edukacji i Nauki zwiększa subwencje dla instytutów naukowych PAN oraz instytutów badawczych prowadzących szkoły doktorskie - poinformowało w środę ministerstwo w komunikacie.

"Ponad 7 mln zł na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego otrzymają instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze w związku z prowadzeniem szkół doktorskich. Łączenie wsparcie trafi do 16 podmiotów" - czytamy w komunikacie MEiN.

Zwiększenie wysokości subwencji ma służyć wsparciu kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich prowadzonych przez wskazane podmioty w pierwszych latach funkcjonowania tych szkół.

Wysokość środków finansowych dla poszczególnych jednostek została ustalona proporcjonalnie do liczby doktorantów w szkołach doktorskich. Łącznie wsparcie przyznano: 14 instytutom naukowym Polskiej Akademii Nauk i 2 instytutom badawczym.

Zwiększenia mają charakter jednorazowy i nie będą stanowiły zwiększenia podstawy naliczenia subwencji w roku 2024. Łączna wysokość przyznanych środków wynosi 7 135 000 zł.

Autorka: Delfina Al Shehabi

del/ mhr/