Po nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych będą one przysługiwać również osobom, które nie posiadają stażu pracy w warunkach szczególnych przed 1 stycznia 1999 r., nastąpi też wzmocnienie ochrony prawnej związkowców – powiedziała w piątek szefowa MRiPS Marlena Maląg.

Sejm w piątek wieczorem będzie głosował nad projektem nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych, który zakłada m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych. Jej zapisy wypełniają jeden z punktów porozumienia rządu z NSZZ „Solidarność” z 7 czerwca.

"Dialog ze stroną społeczną, z NSZZ +Solidarność+, jest dla nas bardzo ważny" - powiedziała minister rodziny i polityki społecznej w piątek na briefingu prasowym w siedzibie resortu. "W ramach nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych emerytury te będą przysługiwać też osobom, które nie posiadają stażu pracy w warunkach szczególnych przed 1 stycznia 1999 r." - zaznaczyła Maląg.

Przypomniała, że emerytury pomostowe pobiera ok. 40 tys. Polaków, są to głownie mężczyźni.

Maląg oceniła, że kolejna istotna zmiana to wzmocnienie ochrony prawnej związkowców. "W razie zwolnienia z pracy i odwołania do sądu będzie otrzymywał wynagrodzenie do momentu rozstrzygnięcia sądowego" - powiedziała.

"W ramach porozumienia dofinansujemy też Domy Pomocy Społecznej w zakresie wynagrodzeń pracowników. Na ten cel trafi 300 mln zł" - dodała minister.

Poseł PiS Bożena Borys–Szopa zaznaczyła z kolei, że "ochrona szczególna, która jest w przepisach, dotyczy nie tylko związkowców, ale szeroko pojętej grupy szczególnie chronionej". "Chodzi m.in. o kobiety w ciąży, kobiety na urlopach wychowawczych czy społecznych inspektorów pracy" - powiedziała.

W projekcie nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych autorstwa PiS zapisano m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych. Według ustawy, emerytury pomostowe przysługują tylko tym osobom, które przed 1 stycznia 1999 r. wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. To oznacza, że emerytury pomostowe mają charakter wygasający.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, postęp technologiczny, który był zakładany w momencie wprowadzania przepisów ustawy, nie poprawił warunków pracy w stopniu upoważniającym do stwierdzenia, że warunki szkodliwe zostały w całości wyeliminowane. Dlatego autorzy projektu uznali, że potrzebne jest zniesienie wymogu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, wykonywanej przed dniem 1 stycznia 1999 r, jako warunku nabycia prawa do emerytury pomostowej.

W projekcie zaznaczono, że zmiany wymaga także - przewidziana w ustawie o emeryturach pomostowych - instytucja rekompensaty. Rekompensata to odszkodowanie za utratę możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy o szczególnym charakterze. W projekcie zapisano m.in., że okres takiej pracy, który uprawnia do ustalenia rekompensaty, musi przypadać przed 1 stycznia 2009 r.

Nowelizacja ma także rozwiązać problem obchodzenia prawa, które reguluje kwestie zawieszania prawa do emerytury pomostowej.

Zgodnie z ustawą, prawo do emerytury pomostowej ulega zawieszeniu bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu w razie podjęcia pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Regulacja ta pozwala na zawieszenie prawa do emerytury pomostowej tylko w sytuacji świadczenia przez pracy w ramach stosunku pracy.

Z kolei w projekcie zapisano, że każda forma wykonywania tego rodzaju pracy, bez względu na jej podstawę prawną, powoduje zawieszenie prawa do emerytury pomostowej.

Projekt zakłada też wprowadzenie szczególnej regulacji dotyczącej zabezpieczenia w sprawach z zakresu prawa pracy. "Dzisiaj pracodawca zwalnia bezprawnie działacza związkowego, sprawa idzie do sądu, toczy się długo, a człowiek zostaje bez środków do życia. Po zmianach pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie do momentu rozstrzygnięcia sądowego tak, żeby nie pozostawał bez środków do życia" - tłumaczył wiceminister rodziny Stanisław Szwed.

Projekt przewiduje również podwyższenie z 500 zł do 840 zł rocznego limitu odliczenia od dochodu wydatków z tytułu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych w roku podatkowym.

Kolejnym rozwiązaniem zawartym w projekcie jest wyłączenie dodatku za szczególne warunki pracy z płacy minimalnej. Koszt wprowadzenia tego rozwiązania to ok. 42 mln zł. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami do ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się już dodatku za pracę w nadgodzinach, nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej i rentowej, dodatku za pracę w nocy i dodatku stażowego.

Początek głosowań w Sejmie zaplanowano na godz. 17.30.

Autorka: Katarzyna Herbut

kh/ ann/