Rząd przyjął założenia do projektu budżetu państwa na 2024 r. – poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

„Na dzisiejszej Radzie Ministrów przyjęliśmy propozycję podniesienia płacy minimalnej oraz założenia do projektu budżetu państwa na 2024 r.” – powiedział we wtorek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Dodał, że patrząc na wyniki polskiej gospodarki w porównaniu do wyników innych krajów Europy, „nie mamy się czego wstydzić”.

„Zbudowaliśmy solidne fundamenty pod mocny wzrost gospodarczy i założyliśmy przyrost wzrostu gospodarczego w przyszłym roku” – dodał premier.

Minister finansów Magdalena Rzeczkowska powiedziała, że założenia do budżetu na 2024 r. oparte są na przesłanych do Komisji Europejskiej prognozach pochodzących z aktualizacji Programu Konwergencji z wiosny tego roku.

„Aktualizacja tych prognoz w stosunku do programu konwergencji zakłada właściwie wyłącznie uwzględnienie wejścia w życie od stycznia 2024 r. programu 800+. Ma to dwa elementy wpływu – chodzi o przyspieszenie wzrostu PKB o 0,2 pkt. proc. w roku 2024 i 0,1 pkt. proc. dla inflacji” – powiedziała minister finansów.

Przypomniała, że w tym roku wzrost gospodarczy wyniesie 0,9 proc., zaś w przyszłym roku wzrost gospodarczy ma wynieść 3 proc. Jednocześnie w założeniach do budżetu zapisano, że inflacja średnioroczna spadnie z 12 proc. w 2023 r. do 6,6 proc. średniorocznie w 2024 r.

„Spodziewamy się w związku ze spadającą inflacją niewielkiego złagodzenia polityki monetarnej” – powiedziała Magdalena Rzeczkowska. „Prognozujemy wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku bieżącym o 11,9 proc., w 2024 – 9,7 proc.” – dodała.

Zgodnie z procedurą budżetową przedstawioną na stronie resortu finansów, założenia przyszłorocznego budżetu oraz wstępną prognozę wybranych wskaźników makroekonomicznych rząd ma w czerwcu przedstawić Radzie Dialogu Społecznego. Z kolei w lipcu procedura zakłada ustalanie kwot limitów wydatków dla poszczególnych części budżetowych na rok (n+1). W sierpniu MF ma opracować i przesłać Radzie Ministrów wstępny projekt budżetu na następnie przekazać go do zaopiniowania Radzie Dialogu Społecznego.

Na uchwalenie ostatecznego projektu ustawy budżetowej na 2024 r. i przedłożenie go wraz z uzasadnieniem do Sejmu, Rada Ministrów ma czas do 30 września br. (PAP)

autor: Marek Siudaj

ms/ rbk/ mmu/