Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne okaże się, że składka ta została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, płatnikowi składek przysługuje jej zwrot. Aby go otrzymać, należy złożyć wniosek do 1 czerwca 2023 r. – przekazał PAP rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Zgodnie z przepisami 1 czerwca 2023 r. jest ostatnim dniem na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wniosek zostanie automatycznie utworzony na profilu płatnika na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Należy przygotowany dokument sprawdzić i podpisać, a następnie wysłać go do ZUS-u.

Nadpłatę ZUS przekaże na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek, najpóźniej do 1 sierpnia.

"Wniosek o zwrot nadpłaty, która wynika z rocznego rozliczenia zostanie utworzony i udostępniony na profilu płatnika na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS na drugi dzień po identyfikacji z kontem płatnika/ubezpieczonego dokumentu z rocznym rozliczeniem. Wniosek o zwrot na PUE ZUS będzie udostępniony w widoku Dokumenty i wiadomości, sekcja dokumenty robocze" – wyjaśnił rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Zwrócił uwagę, że jeżeli z rozliczenia rocznego wynika nadpłata a na profilu płatnika na PUE ZUS nie utworzył się wniosek o jej zwrot, od wtorku (30 maja 2023 r.) płatnik składek może sporządzić taki wniosek samodzielnie.

"Może to zrobić, wybierając wniosek RZS-R z listy dostępnych dokumentów w sekcji dokumenty robocze. Dokument ten należy wypełnić, wskazując kwotę zwrotu, która wynika z rocznego rozliczenia. Jest to kwota z pozycji 27 w bloku XII ZUS DRA/III.F ZUS RCA" – podkreślił rzecznik.

Jak zaznaczył, przedsiębiorcy powinni również zweryfikować, czy podpowiadany na wniosku numer rachunku, na który ma być przekazany zwrot, jest poporawny lub wprowadzić go ręcznie.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ joz/