Na koniec lutego 2023 r. oficjalne aktywa rezerwowe Polski, zarządzane przez NBP, wynosiły 158,2 mld euro, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 167,8 mld dol. - poinformował Narodowy Bank Polski.

Jak wskazano w komunikacie banku centralnego, we wtorek NBP opublikował dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. "Wynika z nich, że na koniec lutego 2023 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 158,2 mld EUR i był wyższy o 3,8 mld EUR niż na koniec stycznia 2023 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zwiększył się o 0,6 mld USD i osiągnął poziom 167,8 mld USD" - poinformowano.

NBP przypomina, że zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. "NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Zdecydowana ich większość (prawie 70,7 proc.) jest inwestowana w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Pozostała kwota jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym" - wyjaśnił bank centralny.

mmu/ pad/