Artykuły na temat: "aktywa"

4 czerwca 2018 r.

Jak ujmować operacje w walutach obcych w 2018

21 kwietnia 2018 r.

Jak należy ująć przekazane nieodpłatnie składniki aktywów?

17 marca 2018 r.

Pod względem zgromadzonych aktywów Polska wyprzedza Irlandię i Finlandię. Jest tylko jedno "ale"