Polska, Chorwacja i Francja dołączyły do strategicznych rezerw UE na wypadek zagrożeń chemicznych, biologicznych i radiologicznych. Rezerwy będą obejmować m.in. antybiotyki, szczepionki, środki uspokajające i profilaktyczne oraz specjalny sprzęt, taki jak detektory i środki odkażające oraz środki ochrony osobistej, np. maski przeciwgazowe i kombinezony ochronne.

Aby poprawić gotowość i reagowanie UE na zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne i nuklearne (CBRJ), Komisja Europejska buduje strategiczne rezerwy zdolności reagowania za pośrednictwem unijnego mechanizmu ochrony ludności oraz Urzędu ds. gotowości i reagowania na sytuacje kryzysowe w zakresie zdrowia (HERA).

W poniedziałek Chorwacja, Francja i Polska dołączyły do Finlandii, przyjmując zapasy o łącznej wartości 545,6 mln euro. (PAP)

luo/ ap/