"480 dni ta ustawa czeka w sejmowej zamrażarce, pomimo faktu, że ministerstwo zdrowia, ministerstwo edukacji, ministerstwo rodziny i polityki społecznej wyraziło przychylną opinię do naszego projektu. Na co czekać?" - pyta posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Po raz kolejny apelujemy do pani marszałek Sejmu Elżbiety Witek, do przewodniczącej sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz do posłów Prawa i Sprawiedliwości o procedowanie projektu ustawy o zawodzie psychologa - powiedziała w piątek posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Dziemianowicz-Bąk poinformowała na piątkowej konferencji prasowej w Sejmie, że klub Lewicy złożył projekt ustawy o zawodzie psychologa 18 października 2021 roku. "480 dni ta ustawa czeka w sejmowej zamrażarce, pomimo faktu, że ministerstwo zdrowia, ministerstwo edukacji, ministerstwo rodziny i polityki społecznej wyraziło przychylną opinię do naszego projektu. Na co czekać?" - pytała posłanka.

Kto może zostać psychologiem i psycholożką

"Znajdujemy się w sytuacji głębokiego kryzysu zdrowia i bezpieczeństwa psychicznego i psychologicznego Polek i Polaków, w szczególności tych najmłodszych, w szczególności dzieci" - zauważyła.

Dyrektor ds. legislacji Klubu Lewicy Dariusz Standerski poinformował, że projekt rozwiązuje problem braku jednolitych i szczegółowych zasad dotyczących tego, kto może zostać psychologiem i psycholożką.

Ustawa o zawodzie psychologa: Regulacje dotyczące wykonywania zawodu

"To także regulacje dotyczące sposobu wykonywania zawodu psychologa i zasad etyki wykonywania tego zawodu. To wreszcie regulacje dotyczące tych, którzy mają stać na straży wykonywania zawodu psychologa. To także projekt ustawy, który chroni wszystkich, którzy z usług psychologicznych korzystają. Projekt ustawy ma szansę w końcu wprowadzić wysokie standardy na rzecz zdrowia psychicznego, czym realizuje konstytucyjną zasadę powszechnego dostępu do zdrowia" - powiedział Standerski.

Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów Katarzyna Sarnicka zauważyła, że "zawód psychologa nie jest regulowany tak naprawdę od dwudziestu lat". "Mieliśmy nadzieję jako środowisko psychologów, że tym razem się uda, że w tej kadencji Sejmu ten projekt będzie procedowany. Dlatego ponownie zwracam się i apeluję do pani marszałek Elżbiety Witek i do strony rządowej o to, żeby faktycznie ten projekt, który jest gotowy procedować" - podkreśliła Sarnicka.

Psycholog - zawód zaufania społecznego

Projekt ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym określa zasady i warunki uzyskiwania prawa wykonywania zawodu psychologa, jego wykonywania, organizacji i funkcjonowania samorządu zawodowego psychologów. Rozszerza definicje i katalog działań psychologicznych o dokumentację psychologiczną i standardy pracy psychologa. Ponadto przepisy określają zawód psychologa jako zawód zaufania publicznego.

Według projektu prawo do wykonywania zawodu ma przysługiwać z chwilą wpisania na regionalną listę psychologów. Może być na nią wpisana osoba, która uzyskała w Polsce dyplom magistra na kierunku psychologia lub uzyskała za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w RP. Rozważane jest także wprowadzenie do nowych przepisów wymogu odbycia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia.

Ustawa o zawodzie psychologa: Samorząd zawodowy psychologów

Projekt określa szczegółowo funkcjonowanie samorządu zawodowego psychologów. W przepisach podkreślono, że "jest on niezależny i w wykonywaniu swoich zadań podlega wyłącznie przepisom powszechnie obowiązującym". Przynależność do niego ma być dla psychologów obowiązkowa. Do organów samorządu mają należeć m.in. Krajowy Zjazd Psychologów, Krajowa Rada Psychologów, Krajowa Komisja Rewizyjna, Krajowa Komisja Odpowiedzialności Zawodowej i Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

Projekt przewiduje też zastąpienie stażu zawodowego jako przygotowania psychologa stażysty do należytego wykonywania zawodu psychologa na formę współpracy z opiekunem. Po uzyskaniu od prezydium regionalnej rady psychologów czasowego prawa do wykonywania zawodu na 24 miesiące psycholog ten ma współpracować z opiekunem w sprawach rozwoju zawodowego.

W projekcie zapisano też, że grzywnie podlega ten, kto bezprawnie posługuje się tytułem zawodowym psycholog i podejmuje działania psychologiczne bez prawa wykonywania zawodu psychologa. Nowe przepisy całkowicie uchylałyby ustawę z 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. (PAP)

Autor: Jan Olendzki

jko/ par/