Poprawki zostały zgłoszone we wtorek podczas drugiego czytania projektu na posiedzeniu plenarnym.

8 poprawek do projektowanej ustawy w imieniu klubu PiS zgłosił Jerzy Małecki. Pięć z nich było propozycjami biura legislacyjnego i miało charakter redakcyjny. Pozostałe poprawki dotyczyły Lokalnych Grup Działania, a jedna - zmiany terminu wejścia w życie projektowanej ustawy; zamiast „po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia” ma to być termin „z dniem 15 marca 2023 r.”.

Klub Koalicja Obywatelska zaproponował pięć poprawek. Jak tłumaczyła Dorota Niedziela, są propozycje strony społecznej, głównie organizacji ekologicznych i dotyczą m.in. dopłat do biologicznej ochrony upraw.

Reklama

Przepisy projektowanej ustawy mają na celu stworzenie podstaw prawnych do realizacji Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027, co umożliwi ubieganie się o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Wsparcie będzie skierowane głownie do rolników, ale także do innych obszarów mieszkańców obszarów wiejskich - przedsiębiorców oraz samorządowców.

Na realizację Planu Strategicznego Polska otrzymała ponad 25 mld euro.

Według autorów projektu nastawiony jest on na to, by jak najwięcej środków trafiło do rolników, którzy prowadzą małe i średnie gospodarstwa. Oprócz płatności podstawowej rolnicy mogą dostać także tzw. płatności związane, ONW (z tytułu niekorzystnych warunków gospodarowania) i inne dopłaty, np. z ekoschematów. Dzięki różnym dopłatom 97 proc. polskich gospodarstw będzie miało dopłaty na poziomie średniej unijnej. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska

awy/ mmu/