Zakaz obowiązuje do 31 grudnia; jest związany z pracami przy instalacji elektronicznych elementów zapory na granicy polsko-białoruskiej. Zakaz wprowadzony 1 lipca, obowiązujący najpierw do 15 września, potem przedłużony do 30 listopada a obecnie do końca roku, zastąpił większe ograniczenia związane z kryzysem migracyjnym na granicy z Białorusią.

Przez dziesięć miesięcy obowiązywał tam bowiem zakaz przebywania w 183 miejscowościach w województwach podlaskim i lubelskim leżących w obszarze przygranicznym. Najpierw od 2 września do 30 listopada 2021 r. na tym terenie był wprowadzony stan wyjątkowy, potem od 1 grudnia 2021 do 1 marca 2022 r. obowiązywało właśnie rozporządzenie MSWiA o zakazie przebywania na tym obszarze, które było potem przedłużane, ostatecznie do 30 czerwca tego roku.

W rozporządzeniu MSWiA uzasadniano, że dalszy zakaz przebywania przy granicy jest konieczny, bo wciąż mają miejsce próby nielegalnego przekraczania granicy i incydenty w bezpośredniej bliskości granicy i mogą być one wykorzystywane do eskalacji trwającego kryzysu migracyjnego.

Reklama

Rozporządzenie wojewody podlaskiego, które weszło w życie 1 lipca, zostało wprowadzone na wniosek Podlaskiego Oddziału SG. Wojewoda przychylił się do tego wniosku na podstawie ustawy o budowie zapory na granicy. To zakaz przebywania na obszarze dwustu metrów od linii granicy polsko-białoruskiej; za jego złamanie grozi mandat do 500 zł lub nagana.

Choć trwają wciąż odbiory techniczne kolejnych odcinków zapory elektronicznej i nie zakończą się one w grudniu, zakaz nie będzie już przedłużany - wynika z informacji uzyskanych przez PAP w Podlaskim Oddziale SG i Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. SG nie będzie składała kolejnego wniosku o kolejne rozporządzenie wojewody.

Oznacza to, że od 1 stycznia ograniczenia będzie regulowało inne rozporządzenie wojewody - wydane we wrześniu 2021 roku, w sprawie zakazu przebywania na całym odcinku pasa drogi granicznej na granicy z Białorusią, czyli na granicy zewnętrznej UE. Zakaz ten nie dotyczy jedynie właścicieli gruntów leżących w pasie drogi granicznej oraz oznakowanych szlaków turystycznych i kąpielisk. Teren oznaczony będzie tablicami "Pas drogi granicznej - wejście zabronione".

Definicję pasa drogi granicznej znaleźć można w ustawie o ochronie granicy państwowej. To obszar o szerokości 15 metrów, licząc w głąb kraju od linii granicy państwowej lub od brzegu wód granicznych albo brzegu morskiego.(PAP)

autor: Robert Fiłończuk

rof/ mark/