W Dzienniku Ustaw opublikowano we wtorek rozporządzenie likwidujące funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Zarządzania Infrastrukturą Drogową. W środę rozporządzenie wejdzie w życie.

W uzasadnieniu podano, że Pełnomocnik Rządu ds. Zarządzania Infrastrukturą Drogową jest niepowoływany od kilku lat, a jego zadania realizuje minister infrastruktury osobiście albo za pośrednictwem sekretarza stanu. "Nie ma zatem potrzeby utrzymywania tej instytucji" - podkreślono.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Urząd Pełnomocnika ustanowiono 28 listopada 2013 r. Do jego zadań należało m.in. przygotowywanie koncepcji ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych w zakresie zarządzania siecią dróg publicznych, w tym w zakresie ich planowania i budowy.(PAP)

kmz/ skr/