Jak poinformowano w komunikacie KPRM po posiedzeniu rządu, wysokość dotacji dla PFRON na miesięczne dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych ustalona zostanie na 30 proc. środków zaplanowanych na realizację tego zadania na dany rok.

"Oznacza to, że obecna wysokość dotacji w kwocie 676,5 mln zł zostanie zwiększona o ponad 400 mln zł i wyniesie 1,08 mld zł. To wzrost o prawie 60 proc." - wskazuje Kancelaria Premiera.

Podniesiona zostanie m.in. wysokość dofinansowań dla pracodawców ze środków PFRON. Z 1950 zł do 2400 zł podniesione zostanie dofinansowanie w przypadku osób niepełnosprawnych, którzy zaliczani są do znacznego stopnia niepełnosprawności. Z 1200 zł do 1350 zł wzrośnie dofinansowanie w przypadku osób niepełnosprawnych, którzy zaliczani są do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. W przypadku osób niepełnosprawnych, którzy zaliczani są do lekkiego stopnia niepełnosprawności, dofinansowanie zostanie podniesione z 450 zł do 500 zł.

Reklama

Rozwiązania będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

"Wsparcie osób z niepełnosprawnościami to jeden z priorytetów rządu. Dlatego sukcesywnie zwiększamy środki na ten cel. W 2015 r. nakłady na pomoc dla osób z niepełnosprawnościami wynosiły 16 mld zł, natomiast w 2022 r. już 37,5 mld zł. Oznacza to wzrost o ponad 100 proc." - podkreślono w rządowym komunikacie.

W lipcu 2022 r. Rada Ministrów rozpatrzyła uchwałę strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z 20 października 2021 roku. Strona społeczna RDS wnioskowała o przywrócenie minimalnej wielkości dotacji budżetowej do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Strona społeczna zwracała uwagę, że przez wiele lat dotacja budżetowa do PFRON wynosiła 55 proc. kosztów realizacji zadania, a aktualne brzmienie przepisów pozostawia bardzo duże pole manewru. W praktyce - jak zaznaczono - kwota tej dotacji nie zmienia się istotnie od lat.

W uchwale wskazano ponadto, że z roku na rok, z powodu braku waloryzacji dofinansowania do pracy niepełnosprawnych, zmniejsza się realna pomoc na zatrudnianie osób niepełnosprawnych.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec