Rozwiązania wypracowane podczas poniedziałkowego spotkania w MSWiA mają wejść w życie 1 marca 2023 roku.

Szczegóły dotyczące wydatkowania nowych, wynegocjowanych przez związki zawodowe środków omówiono ze stroną społeczną. Od 2023 r. wszyscy funkcjonariusze z 15-letnim stażem służby będą otrzymywali specjalne świadczenie motywacyjne, które będzie rozpoczynało się od 5 proc. W przypadku wysługi powyżej 32 lat, kwota ta zostanie wliczana do podstawy wymiaru emerytury mundurowej.

Funkcjonariuszom przyznano dodatek graniczny w wysokości 450 zł brutto. Resort szacuje, że dodatkiem objętych zostanie 6,5 tys. funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Reklama

Dodatkowe 30 mln zł trafi na fundusz nagród dla służb podległych MSWiA w 2023 roku. O 6 proc. większy będzie dodatek terenowy dla policjantów.

W poniedziałkowym spotkaniu wzięli udział: minister Mariusz Kamiński; wiceminister Maciej Wąsik; przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Rafał Jankowski; przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej Marcin Kolasa; przewodniczący Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ "Solidarność" Bartłomiej Mickiewicz; przewodniczący Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków "Florian" Łukasz Kunek oraz członek Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Sławomir Koniuszy.(PAP)