Przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych planowane jest na grudzień.

"Proponuje się, by ZUS prowadził działalność badawczą i naukową w zakresie zabezpieczenia społecznego, w tym w szczególności prowadzenie we własnym zakresie lub zamawianie przeprowadzenia przez inne podmioty badań naukowych, analiz oraz innych działań badawczych dotyczących problematyki zabezpieczenia społecznego oraz udział w przedsięwzięciach związanych z prowadzeniem tych badań" - czytamy w wykazie.

Proponowana zmiana ustawy odblokuje możliwość uczestnictwa i realizacji przez Zakład projektów badawczych finansowanych z grantów polskich oraz europejskich programów rozwojowych, w tym na rzecz badań i innowacji, podano także.

Reklama

Zmiana ma na celu również wzmocnienie realizowanych przedsięwzięć edukacyjnych, takich jak konkursy, turnieje i olimpiady z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Wprowadzenie projektowanych przepisów spowoduje że ZUS obok Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, będzie kolejną jednostką podległą Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej, mającą kompetencje naukowo-badawcze, podsumowano.

(ISBnews)