Wiarygodność i jej odzwierciedlenia w życiu społeczno -gospodarczym i politycznym – to hasło Open Eyes Economy Summit

Międzynarodowy Kongres Ekonomii Wartości, który odbędzie się 22 i 23 listopada w Krakowie, to wydarzenie gromadzące ludzi myślących odpowiedzialnie, otwarte dla uczestników niezależnie od ich wieku, statusu społecznego, ekonomicznego czy politycznego. Udział w nim wezmą naukowcy, przedsiębiorcy, dziennikarze, aktywiści, artyści i studenci. Przewidziana jest obecność w sumie 250 prelegentów z wielu krajów.

Więcej niż kongres

- Co roku organizujemy kongres, którego wpływy wykraczają daleko poza środowisko ekonomistów i biznesmenów. Projektując program kolejnych edycji, dokonujemy swoistego mapowania nowych terytoriów - wyławiamy najbardziej aktualne tendencje, identyfikujemy zjawiska, które będą określać najbliższą i dalszą przyszłość, tworzymy listy perspektywicznych rozwiązań oraz pytań, na które trzeba będzie znaleźć odpowiedź - podkreśla prof. dr hab. Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit. - Na podstawie programu OEES można by stworzyć mapę trendów, dającą kompleksowy wgląd w to, co określa naszą współczesność - podkreśla Jerzy Hausner, koordynujący również prace nad raportem, który podsumuje imprezę.
Podkreśla też, że nie chodzi tylko o jednorazowe wydarzenie, bo przez cały rok są organizowane konferencje i panele dyskusyjne w różnych częściach Polski i świata. - Inicjatywy takie jak Open Eyes Economy on Tour czy krakowskie spotkania z cyklu Neighbours przyczyniają się do tego, że OEE możemy z całą odpowiedzialnością nazwać ruchem intelektualnym i społecznym - tłumaczy.

Szeroka tematyka

Zaproszeni eksperci wystąpią w 80 sesjach podzielonych na cztery bloki tematyczne: Firma - idea, Miasto - idea, Marka - kultura oraz Ład międzynarodowy.
W pierwszym zostaną omówione najważniejsze wyzwania dla praw człowieka w kontekście biznesu. Eksperci zastanowią się, czy i jak rozwój nowych technologii tworzy ryzyko ograniczenia prawa do prywatności pracowników, omówią politykę równościową w organizacjach oraz opowiedzą, na ile wytyczne Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące praw człowieka znajdują odzwierciedlenie w praktykach biznesowego życia. Nie zabraknie też dyskusji o tym, jaki wpływ wywarł ostatecznie COVID-19 na model pracy oraz o wiarygodności przedsiębiorstw, ich strategii CSR-owych czy strategii dotyczących ESG i zrównoważonego rozwoju.
W drugim bloku tematycznym - Miasto - idea - dyskusje i wystąpienia będą skupione wobec strategii adaptacyjnych obejmujących politykę miejską, m.in. na przykładzie transportu i telekomunikacji. Nie zabraknie jednak wątków społecznego i instytucjonalnego wymiaru regeneracji miast. Dlatego w dyskusji oprócz ekspertów udział weźmie młode pokolenie, które podpowie, jak można budować miasta przyjazne ich potrzebom, ale z poszanowaniem innych pokoleń, by możliwa była koegzystencja bez barier generacyjnych.
Trzeci blok, zatytułowany Marka - kultura, będzie z kolei poświęcony zagadnieniom budowania pozytywnego employee experience przez analizę różnych sposobów włączania pracowników w kształtowanie środowiska pracy. Zostaną w związku z tym poruszone kwestie tego, czy empatyczna organizacja jest wyzwaniem na rzeczywistość hybrydową, jak budować i wzmacniać dobre wrażenia i doświadczenia pracownika, a także omówione założenia Europejskiego Zielonego Ładu i jego wpływu nie tylko na kraje UE, lecz także na inne kontynenty.
W ostatnim bloku - Ład międzynarodowy - eksperci opowiedzą, jak duże znaczenie w sferze stosunków międzynarodowych odgrywają wartości, ideologie i zasady moralno-etyczne, podkreślając, że poglądy i przekonania są równie ważne jak zachowania i czyny. Szczególnie że zaciera się granica między polityką wewnętrzną a zagraniczną, co wymaga też przewartościowania sposobu myślenia o sprawach międzynarodowych i zmiany w podejściu do nich.
Podczas kongresu odbędzie się też Open Eyes to Ukraine, poświęcony najważniejszym kwestiom gospodarczym, społecznym, politycznym i kulturalnym, kierunkom rozwoju współpracy między Polską a Ukrainą, a także aktualnym i przyszłym potrzebom obywateli naszego sąsiada w kontekście trwającej wojny.

Kwestia wiarygodności

W czasie kongresu będzie miała miejsce prezentacja raportu Indeks wiarygodności ekonomicznej Polski, poświęconego kwestiom finansów publicznych, stabilności systemu finansowego, praworządności, a także jakości usług publicznych i respektowania zobowiązań międzynarodowych.
Z wyliczeń wynika, że od 2015 r. wiarygodność ekonomiczna Polski znacząco spadła. A jest to konsekwencją inflacji i nieskutecznych działań podejmowanych w celu walki z nią, co dodatkowo utrudnia obniżona wiarygodność Narodowego Banku Polskiego i jego organów. Autorzy raportu zwracają uwagę na słabość złotego i podwyższoną rentowność krajowych papierów skarbowych. Tymczasem wiarygodność ekonomiczna to element, który oddziałuje na całą gospodarkę i obywateli, ma bowiem przełożenie na poziom inwestycji, ale też zaufanie do systemu danin publicznych i wywiązywania się z obowiązków podatkowych.
Dlatego podczas kongresu eksperci zastanowią się, jaki wpływ na aktualną i przyszłą sytuację gospodarczą ma wiarygodność ekonomiczna naszego kraju i jak można ją odbudować w obecnej sytuacji.
Kongresowi będą towarzyszyć także wydarzenia artystyczne Open Eyes Art Festival, których celem jest pokazanie, jaką rolę może odgrywać sztuka w kreowaniu otaczającej nas rzeczywistości.
PAO