Ustawa o kooperatywach mieszkaniowych zakłada, że grupa co najmniej trzech osób fizycznych, które są stronami umowy kooperatywy mieszkaniowej albo umowy spółki cywilnej, będzie mogła wspólnie zrealizować inwestycję mieszkaniową. Ustawa wprowadza też modyfikacje w programie Mieszkanie bez wkładu własnego. Nazwa programu zmieni się na "Rodzinne Kredyty Mieszkaniowe". Będzie można wnieść wyższy wkład własny. Ponadto ma być podniesiony limit ceny metra kwadratowego wyznaczający, czy dane mieszkanie kwalifikuje się do programu.

Za ustawą zagłosowało 441 posłów, nikt nie był przeciw, od głosu wstrzymało się 11 posłów.

Posłowie odrzucili poprawki Lewicy, m.in. propozycję wprowadzenia warunku, że co najmniej połowa członków kooperatywy mieszkaniowej nie może posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości. Przychylili się natomiast do poprawki PiS przesuwającej termin wejścia w życie ustawy z 1 stycznia 2023 r. na 1 marca 2023 r. Klub PiS argumentował, że chodzi m.in. o zapewnienie czasu BGK na stworzenie rozwiązań dotyczących rodzinnych kredytów mieszkaniowych.

Reklama

Zgodnie z ustawą, działanie w formule kooperatywy mieszkaniowej nie będzie mogło być przedsięwzięciem inwestycyjnym nastawionym na sprzedaż nieruchomości i zysk. Członkowie kooperatywy mieszkaniowej albo spółdzielnia mieszkaniowa będą mogły ubiegać się o nabycie nieruchomości od gminy. Gmina będzie mogła rozkładać należności za nabycie nieruchomości na raty oraz stosować bonifikaty od ceny nieruchomości. Będzie też mogła ubiegać się o grant na infrastrukturę, jeśli udzieli kooperatywie lub spółdzielni bonifikaty.

Wprowadzone zmiany w ustawie o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym mają poszerzyć grono osób, które mogą skorzystać z gwarancji BGK wkładu własnego i tzw. spłaty rodzinnej. Po zmianie przepisów z programu "Rodzinnych Kredytów Mieszkaniowych" będą mogli skorzystać kredytobiorcy bez wkładu własnego albo z wkładem własnym nie wyższym niż 200 tys. zł i nieprzekraczającym 20 proc. kwoty wydatków, na który kredyt jest udzielany, a w przypadku kredytu o stałej lub okresowo stałej stopie procentowej - nieprzekraczającym 30 proc.

Jeśli kredytobiorca ma wkład własny niższy niż 20 proc., gwarancją BGK będzie mogła być objęta także brakująca część wkładu. Podniesiono też współczynnik, który służy do wyliczania maksymalnej ceny metra kwadratowego kwalifikującej się do skorzystania z programu.

Ustawa zostanie skierowana do Senatu.(PAP)