Przemysław Czarnek próbuje po cichu całkowicie zaorać edukację domową – ocenił w sobotę prezes partii KORWiN Sławomir Mentzen. Proszę nie wprowadzać w błąd; prace trwają; system trzeba uszczelnić, nic więcej – stwierdził w reakcji na jego słowa minister edukacji i nauki.

"Czarnek próbuje właśnie po cichu całkowicie zaorać edukację domową. Gdy zamknęli szkoły, ludzie masowo zaczęli wybierać edukację domową. Teraz chcą zniszczyć ED, żeby przed kolejnym zimowym zamknięciem szkół ludzie nie mieli gdzie uciekać z dziećmi. PiS jest jak szarańcza” – napisał na Twitterze prezes partii KORWiN.

Do wpisu odniósł się szef MEiN. "Proszę nie wprowadzać w błąd. Prace trwają. Proszę przyjąć do wiadomości, że prócz wspaniałych rodziców kształcących dzieci w edu. domowej, są niestety również +oświatowe mafie+, wykorzystujące luki w przepisach i wyłudzające grube mln zł”. Dlatego – jak zaznaczył minister - system trzeba uszczelnić. "Nic więcej” – stwierdził.

W mijającym tygodniu posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe. Zakłada on m.in. wzmocnienie roli organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w szczególności kuratora oświaty tak, aby jak najpełniej mógł on wykonywać powierzone mu ustawowo zadania.

W marcu br. prezydent Andrzej Duda poinformował o zawetowaniu noweli ustawy Prawa oświatowego, przygotowanej przez MEiN. Jak wskazywał, ustawa wzbudzała duże kontrowersje, a w ówczesnej sytuacji na scenie politycznej potrzebna jest jedność, zgoda i skupienie się na sprawach bezpieczeństwa Polski. Wiele zapisów w niej zawartych spowodowało protesty środowiska nauczycielskiego i samorządów.

Szef MEiN zapowiedział wówczas prace nad kolejną nowelą ustawy Prawa oświatowego. Przekazał, że "co do zasady kolejny projekt noweli prawa oświatowego nie będzie różnić się od poprzedniego."

Poselska nowela Prawa oświatowego powstała, zdaniem autorów projektu, ze względu na potrzebę zwiększenia skuteczności oddziaływań organu sprawującego nadzór pedagogiczny na funkcjonowanie jednostek objętych jego nadzorem. Na tę potrzebę – według posłów PiS – wskazują liczne sygnały od kuratorów oświaty, rodziców, nauczycieli i związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. Najczęściej sygnały te zawierają informacje o działaniach niezgodnych z przepisami prawa, niekorzystnie wpływających na jakość edukacji i warunki rozwoju uczniów i wychowanków objętych kształceniem, wychowaniem i opieką. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

ktl/ mma/