Projekt ustawy o sędziach pokoju oraz sytuacja polityczna w kraju będą tematami rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z liderem Kukiz'15 Pawłem Kukizem, która odbędzie się w czwartek - powiedział PAP szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot.

Jak przekazał prezydencki minister, prezydent Duda spotka się z Pawłem Kukizem o godz. 17. "Spotkanie będzie dotyczyło projektu ustawy o sędziach pokoju, nad którym trwają właśnie ostatnie prace sejmowe" - powiedział Paweł Szrot. Według szefa Gabinetu Prezydenta, rozmowa prezydenta z Kukizem będzie również dotyczyła sytuacji politycznej w naszym kraju.

W listopadzie ubiegłego roku prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt zakładający wprowadzenie w Polsce instytucji sędziów pokoju. Prace nad projektem toczyły się od wiosny ubiegłego roku w ramach prezydenckiego zespołu pod kierownictwem prof. Piotra Kruszyńskiego. Zespół rozpoczął działalność po rozmowach Pawła Kukiza z prezydentem Andrzejem Dudą. Wprowadzenie instytucji sędziów pokoju jest jedną ze sztandarowych propozycji programowych Kukiz'15.

Prezydencka propozycja objęła: projekt ustawy o sędziach pokoju oraz projekt przepisów wprowadzających do ustawy. Propozycja zakłada utworzenie sądów pokoju jako nowej kategorii w ramach sądownictwa powszechnego. Miałyby one zajmować się najprostszymi sprawami, a orzekać w nich mieliby sędziowie wybierani w wyborach powszechnych na sześcioletnią kadencję. Prezydent Duda, kierując inicjatywę do Sejmu, wskazywał, że wprowadzenie instytucji sędziów pokoju przybliży wymiar sprawiedliwości do obywatela i przyspieszy procedury sądowe.

W Sejmie propozycją zajmuje się specjalnie powołana podkomisja. Pod koniec września zakończyła ona omawianie propozycji w części dotyczącej projektu o sędziach pokoju, musi jednak jeszcze omówić drugi projekt - przepisów wprowadzających tę reformę. Drugi z projektów trzeba dostosować do aktualnego stanu prawnego, więc na razie prace podkomisji odroczono.

1 października prezes PiS Jarosław Kaczyński wskazywał w Koszalinie, że w kwestii sądów pokoju są ogromne kłopoty o charakterze legislacyjnym. "Ja to popieram ze względu na umowę z Pawłem Kukizem, ale mam pewne wątpliwości. Przygotowywana jest potrzebna do tego zmiana spłaszczająca strukturę sądów powszechnych" - powiedział wtedy Kaczyński.

Kilka dni później Paweł Kukiz poinformował, że zawiesza wspólne głosowanie z PiS w Sejmie w ramach zawartej w ubiegłym roku umowy między jego formacją a ugrupowaniem Jarosława Kaczyńskiego. Polityk od miesięcy deklarował, że warunkiem dalszego wspólnego głosowania jest uchwalenie projektu przez Sejm do końca września.

"Być może lider Kukiz'15 Paweł Kukiz się trochę obrazi, ale te sądy pokoju z tymi anglosaskimi sądami pokoju będą miały bardzo niewiele wspólnego; to nawet nie jest takie podobieństwo jak muł i koń" - powiedział Kaczyński w środę w Puławach.

Przed niemal rokiem przedstawiono założenia reformy sądów powszechnych. Zakłada ona, przede wszystkim, zastąpienie obecnych sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych sądami okręgowymi i regionalnymi. Opozycja krytykuje projekt reformy sądów powszechnych jako mający ostatecznie zlikwidować niezależność polskiej władzy sądowniczej od Ministerstwa Sprawiedliwości i przypieczętować w naszym kraju koniec trójpodziału władzy, który jest główną zasadą państwa demokratycznego.(PAP)

Autorka: Sylwia Dąbkowska-Pożyczka