Sejm w środę zbierze się na trzydniowym posiedzeniu; rozpocznie prace nad projektem ustawy budżetowej na 2023 r., w którym dochody oszacowano na 604,7 mld zł, a wydatki na 672,7 mld zł. Ponadto posłowie wybiorą dwóch członków RPP oraz będą pracować nad zmianami w tzw. ustawie antyprzemocowej.

Sejm zbierze się na trzydniowym posiedzeniu. W piątek posłowie mają przeprowadzić pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

Rząd zakłada w nim dochody państwa w wysokości 604,7 mld zł, wydatki na poziomie 672,7 mld zł; deficyt na koniec przyszłego roku ma wynieść nie więcej niż 68 mld zł. PKB w ujęciu realnym wzrośnie w 2023 r. o 1,7 proc. Średnioroczna inflacja ma wynieść 9,8 proc. "przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym".

Deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) założono na poziomie ok. 4,5 proc. PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 53,3 proc. PKB. Zgodnie z projektem budżetu stopa bezrobocia na koniec roku 2023 wyniesie 5,4 proc.

Centralny Azyl dla Zwierząt

W środę rano Sejm ma rozpocząć prace od drugiego czytania projektu ws. utworzenia Centralnego Azylu dla Zwierząt, do którego trafiałyby m.in. drapieżniki odebrane przemytnikom w trakcie prowadzonych postępowań. Azyl miałby powstać na terenie nadleśnictwa Chojnów pod Warszawą, w miejscowości Warszawianka, na gruntach Skarbu Państwa. Obecnie w kraju działają dwa ośrodki dla skonfiskowanych zwierząt.

Posłowie mają też kontynuować prace nad komisyjnym projektem ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy - Kodeks wykroczeń. Dotyczy on umożliwienia psom ratowniczym udziału w treningach w lesie poprzez wyłączenie z ogólnej zasady dotyczącej zakazu puszczania psa luzem w lesie psów ratowniczych m.in. w czasie treningu.

Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Kolejny punkt obrad to dalsze prace nad rządowym projektem noweli ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Posłowie mają też pracować nad projektem nowelizacji ustawy o prawach konsumenta; zmiany mają ukrócić nadużycia związane z pokazami handlowymi i wyjazdami organizowanymi w celu oferowania np. pakietów medycznych.

Projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Sejm ma także kontynuować prace nad projektem mającym ułatwić składanie dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego, zwiększyć dostępność do danych z tego rejestru na unijnym portalu i wymianę między rejestrami państw UE. Projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym dostosowuje polskie przepisy do regulacji europejskich - dyrektywy PE i Rady UE z czerwca 2019 r. odnoszącej się do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek. W projekcie przewidziano ułatwienia dla przedsiębiorców zagranicznych w zakresie rejestracji i składania dokumentów do rejestru, uzupełnieniu miałby ulec także zakres danych udostępnianych za pośrednictwem rejestrów m.in. o niepowtarzalny identyfikator europejski i oznaczenie państwa UE, w którym zarejestrowano oddział spółki.

Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego

W porządku obrad Sejmu jest także drugie czytanie rządowego projektu ustawy o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Według szefa MEiN Przemysława Czarnka Instytut Kolbego będzie "czymś w rodzaju odpowiednika Instytutu Cervantesa albo Instytutu Goethego; będzie służył popularyzowaniu języka polskiego wśród Polonii".

Ustawa antyprzemocowa

W czwartek wczesnym popołudniem Sejm ma przystąpić do pierwszego czytania nowelizacji rozszerzającej obowiązujące od blisko dwóch lat przepisy określane jako tzw. ustawa antyprzemocowa. Obowiązująca od listopada 2020 r. tzw. ustawa antyprzemocowa przewiduje odrębne, szybkie postępowania w sprawach o zobowiązanie sprawcy przemocy domowej do opuszczenia mieszkania oraz zakazanie zbliżania się do tego mieszkania. Uprawnienia do wydawania natychmiastowego nakazu w tych sprawach przysługują Policji, a także Żandarmerii Wojskowej. Nakaz obowiązuje przez 14 dni, jednak na wniosek osoby dotkniętej przemocą sąd cywilny może przedłużyć ten okres. Przed wejściem w życie tzw. ustawy antyprzemocowej pokrzywdzeni oczekiwali na orzeczenie sądu, bo tylko ono umożliwiało pozbycie się sprawcy przemocy z domu.

Nowy projekt odnoszący się do kilku ustaw, w tym do Kodeksu postępowania cywilnego, proponuje w związku z tym uzupełnienie tego narzędzia o trzy kolejne. Chodzi o zakaz zbliżania się do osoby, zakaz kontaktowania się przez telefon i środki komunikacji elektronicznej oraz zakaz wstępu w określone miejsca, np. miejsce pracy osoby dotkniętej przemocą. Zakazy te - jak wskazywał resort sprawiedliwości - orzekane byłyby "według tego samego schematu, który się sprawdził".

Kooperatywy mieszkaniowe

Posłowie mają też rozpocząć prace nad rządowym projektem ustawy o kooperatywach mieszkaniowych, który zakłada, że w formule kooperatyw mieszkaniowych będą mogły działać co najmniej trzy osoby fizyczne, które są stronami umowy kooperatywy mieszkaniowej albo umowy spółki cywilnej.

Działanie w formule kooperatywy mieszkaniowej nie będzie mogło być przedsięwzięciem inwestycyjnym nastawionym na sprzedaż nieruchomości i zysk. Ma natomiast służyć zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych członków kooperatywy oraz osób z nimi zamieszkujących poprzez: nabycie nieruchomości gruntowej i budowę co najmniej jednego budynku wielorodzinnego lub zespołu budynków jednorodzinnych albo nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej co najmniej jednym budynkiem i przeprowadzeniu w tym budynku robót budowlanych.

Ustawa antylichwiarska

W czwartek wieczorem, w bloku głosowań posłowie mają m.in. zająć stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. Rząd przyjął te obszerne propozycje autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości w końcu listopada ub.r., do Sejmu wpłynęły one pod koniec grudnia zeszłego roku. W styczniu odbyło się pierwsze czytanie w Sejmie, po którym projektem zajęły się sejmowe komisje: sprawiedliwości i praw człowieka oraz finansów oraz sejmowa podkomisja.

"Nowe przepisy ucywilizują system udzielania w Polsce pożyczek; Polacy będą realnie przez państwo chronieni" - mówił w listopadzie zeszłego roku minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Ustawa odnosi się do zmian w kilku aktach prawnych - chodzi o nowelizacje: Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu karnego, Prawa bankowego i ustawy o kredycie konsumenckim. Główne rozwiązania zawarte w przyjętych przepisach przewidują określenie maksymalnych kosztów pozaodsetkowych pożyczek, obniżenie tych kosztów dla kredytów konsumenckich, zapobieganie "rolowaniu kredytów" oraz nadzór KNF nad instytucjami pożyczkowymi.

Wybór dwóch członków RPP

Posłowie mają również wybrać dwóch członków Rady Polityki Pieniężnej. W skład RPP wchodzi jej przewodniczący, czyli prezes NBP, oraz 9 członków, powoływanych w równej liczbie przez Prezydenta RP, Sejm oraz Senat. Nieobsadzone są dwa miejsca przysługujące Izbie Niższej; klub PiS zgłosił do RPP kandydatury: byłej prezes PKP Banku Polskiego i byłej prezes Alior Banku - Iwony Dudy i posłanki Gabrieli Masłowskiej, a klub Lewicy zaproponował ekonomistów - Macieja Szlindera i Dariusza Standerskiego.

Budżet państwa i ochrona odbiorców energii elektrycznej

Piątek, czyli ostatni dzień posiedzenia, zdominuje debata nad projektem ustawy budżetowej, która ma trwać od godz. 9 do 15. Po niej zaplanowano kolejny blok głosowań, w którym posłowie zdecydują o losie ewentualnych senackich stanowisk i poprawek do kilkunastu ustaw, w tym m.in. do ustawy o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024 oraz do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa, Marcin Jabłoński