Trwają prace nad przygotowaniem wersji projektu ustawy o działalności lombardowej, która uwzględni lub wyjaśni zgłoszone do tej pory uwagi – podało MF w informacji przesłanej PAP.

Resort finansów i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pracują nad przygotowaniem wersji projektu ustawy o działalności lombardowej, która uwzględni lub wyjaśni zgłoszone do tej pory uwagi – podało Ministerstwo Finansów w informacji przesłanej PAP.

Resort podał także, że celem projektu jest wzmocnienie monitoringu nad rynkiem lombardów poprzez obowiązek rejestracji działalności w rejestrze przedsiębiorców oraz zwiększenie poziomu ochrony konsumenta.

„Projektowana ustawa określi ramy prowadzenia działalności lombardowej, obowiązki przedsiębiorców, definicję i elementy umowy pożyczki lombardowej, koszty pozaodsetkowe, zasady dotyczące sprzedaży przedmiotu zastawu lombardowego oraz zasady odpowiedzialności za naruszenie ustawy” – napisano w informacji MF.

Resort przypomniał także, że projekt ustawy o działalności lombardowej był przedmiotem uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społeczny. Zaktualizowana wersja projektu ustawy o działalności lombardowej będzie uwzględniała ustalenia konferencji uzgodnieniowej, która odbyła się 9 czerwca 2022 r. (PAP)

autor: Marek Siudaj

ms/ je/