W czasie I czytania posłowie opozycji zapowiedzieli zgłoszenie poprawek, m.in. przewidujących wsparcie dla gospodarstw domowych, korzystających z innego niż węgiel paliwa do ogrzewania. W czasie debaty minister klimatu Anna Moskwa, pytana o to, dlaczego projekt przewiduje dopłaty tylko dla korzystających z węgla, stwierdziła, że np. w przypadku gazu odbiorcy mają ochronę za pomocą taryf, dodatkowo rząd obniżył podatki na energię, funkcjonuje też dodatek osłonowy.

Minister Moskwa poinformowała także, że do 19 lipca przez polskie porty importowano z kierunku innego niż rosyjski ponad 3 mln ton węgla, natomiast zawarte są już kontrakty na dalsze 7 mln ton. Jak podkreślała minister, logistyka tego importu to duże wyzwanie, i jest koordynowana w specjalnym międzyresortowym zespole. Anna Moskwa dodała, że państwowe spółki sprowadzają węgiel głównie z Kolumbii i Indonezji, a prywatne firmy sprowadzały już pojedyncze ładunki np. z Australii czy USA.

Minister podkreślała, że projekt zakłada 3 tys. dodatku węglowego dla każdego gospodarstwa domowego, używającego węgla jako źródła ogrzewania, co musi być potwierdzone odpowiednim wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Przypomniała, że do 30 czerwca był obowiązek wpisywania się do tej ewidencji.

Reklama

"Każdy kto złoży wniosek do ewidencji i wskaże kocioł, kominek kozę, ogrzewacz, trzon, piecokuchnię, kuchnię węglową, piec kaflowy czyli wszystko co jest zasilane paliwem stałym w postaci węgla zdefiniowane w ustawie, będzie mógł skorzystać z kwoty dodatku" - wyjaśniła minister. "Będzie to analogiczne do instrumentu, którym był dodatek osłonowy, będą zarządzały tymi środkami gminy. Po wejściu w życie ustawy będzie można składać wnioski na bieżąco. Maksymalny termin rozpatrywania jednego wniosku to jest 30 dni. Termin składania do 30 listopada" - dodała.

Zakładany w projekcie maksymalny limit wydatków na dodatki węglowe wynosi w 2022 r. 11,5 mld zł. Źródłem finansowania dodatku ma być Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Projekt przewiduje, że NBP przekaże do tego Funduszu część swojego zysku, o ile będzie on wyższy niż założony w ustawie budżetowej.

Projekt przewiduje też gwarancje Skarbu Państwa dla ciepłowni na spłatę już zaciągniętych zobowiązań. "To jest postulat, który pojawił się w ankiecie, a także w rozmowach z ciepłowniami. Zadaliśmy pytanie 400 ciepłowniom co by wsparło je w tej sytuacji bieżącej, energetycznej. Najczęściej odpowiadały, że niezbędne są gwarancje finansowe. I możliwość takich gwarancji ustawowych tą ustawa wprowadzamy" - zaznaczyła minister klimatu.

Poparcie dla projektu zadeklarował klub PiS, natomiast klub KO zapowiedział poprawki, przewidujące dopłaty do ciepła systemowego, oraz dopłaty do innych niż węgiel źródeł energii - oleju opałowego, peletu, itp. Poprawki, dzięki którym dopłaty obejmą wszystkich zapowiedział także klub Lewicy. Z kolei Koalicja Polska ma zaproponować rozwiązanie, które umożliwi w szybki sposób zabezpieczenie energii elektrycznej.(PAP)

autorka: Anna Bytniewska

ab/ wkr/ drag/