Zwiększenie liczby podmiotów uprawnionych do świadczenia teleinformatycznego zakłada projekt noweli ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, który został przygotowany w resorcie cyfryzacji.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ustawy o Służbie Więziennej został w czwartek zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu projektu, intencją obowiązującej od 1 stycznia tego roku ustawy było zwiększenie wynagrodzenia ekspertów cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym. Ustawa przewidziała też powstanie Funduszu Cyberbezpieczeństwa, z którego będą finansowane świadczenia teleinformatyczne.

"Z pierwszych doświadczeń ze stosowania ustawy wynika, że wśród katalogu podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie z Funduszu Cyberbezpieczeństwa brakuje kilku podmiotów, w których realizowane są zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa" - napisano w Ocenie Skutków Regulacji.

Dodano, że takimi podmiotami są m.in. Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, czy jednostki organizacyjne Służby Więziennej.

"Potencjalny incydent w tych obszarach mógłby mieć daleko idące konsekwencje. Z tego względu wskazane podmioty powinny otrzymać wsparcie z Funduszu Cyberbezpieczeństwa analogiczne do tego, jakie otrzymują inne podmioty, wskazane w obowiązującej ustawie" - napisano w OSR.

Obowiązujące obecnie przepisy dotyczą m.in. pracowników Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Policji czy Służby Ochrony Państwa. (PAP)

autor: Łukasz Pawłowski