Porządek wtorkowego posiedzenia sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka zostanie poszerzony o punkt dotyczący zmian w przepisach o Sądzie Najwyższym - poinformował PAP szef komisji Marek Ast (PiS).

Na wtorek na godz. 11 zaplanowane jest posiedzenie sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka, która ma zająć się rządowym projektem nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o przetwarzaniu informacji kryminalnych.

Ast poinformował, że porządek posiedzenia zostanie poszerzony o punkt dotyczący zmian w przepisach o Sądzie Najwyższym.

Komisja sprawiedliwości pracuje nad dwoma projektami w tej sprawie - prezydenta i posłów PiS, ale to projekt Andrzeja Dudy został uznany za wiodący.

Projekt prezydenta zakłada likwidację Izby Dyscyplinarnej SN; sędziowie, którzy w niej orzekają, mieliby możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku. W SN miałaby zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Spośród wszystkich sędziów SN, z wyjątkiem m.in. prezesów izb SN, miałyby być wylosowane 33 osoby, spośród których prezydent wybierać ma na pięcioletnią kadencję 11 sędziów do składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej.

W projekcie zaproponowana została instytucja określana mianem "testu bezstronności i niezawisłości sędziego", dająca każdemu obywatelowi - jak wskazywał prezydent - prawo do rozpatrzenia jego sprawy przez bezstronny i niezawisły sąd.

Solidarna Polska do projektu prezydenta złożyła ponad 20 poprawek w dwóch pakietach. Główne z nich dotyczą wykreślenia instytucji "testu bezstronności i niezawisłości sędziego". "Celem poprawki jest realne wzmocnienie niezawisłości sędziowskiej, poprzez wyeliminowanie niezgodnej z Konstytucją RP procedury badania niezawisłości sędziowskiej po powołaniu sędziego na swój urząd przez prezydenta RP" - uzasadniła SP. (PAP)

autor: Rafał Białkowski