W obradach okrągłego stołu we Wrocławiu udział wzięło kilkuset samorządowców (także z Ukrainy), przedstawicieli organizacji pozarządowych, świata biznesu i nauki. Głównym celem spotkania było wypracowanie – na bazie dotychczasowych doświadczeń – rekomendacji dla rządu dotyczących funkcjonowania polskich miast i gmin przyjmujących uchodźców.
– Jako samorządowcy czy organizacje pozarządowe wykonujemy codzienną, tytaniczną wręcz pracę, ale potrzebujemy rozwiązań systemowych, które muszą zostać wypracowane natychmiast. Czas na spontaniczne działania minął – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu i prezes Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski.