Uroczystość odbyła się we wtorek po południu w Pałacu Prezydenckim. Wcześniej tego dnia premier Mateusz Morawiecki poinformował o złożeniu wniosku do prezydenta w tej sprawie.

"Pani minister, gratuluję i dziękuję. Dziękuję za przyjęcie tej nominacji. Dziękuję za podjęcie tych niezwykle ważnych, ale jednocześnie i trudnych obowiązków w niełatwych czasach" - powiedział prezydent Andrzej Duda, zwracając się podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim do nowej minister finansów.

Ale - jak dodał - "zarazem tym samym dziękuje panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za tę propozycję i tę nominację". "Za ten wniosek złożony o powołanie właśnie pani na ten niezwykle ważny dla Rzeczypospolitej urząd, związany z wielką odpowiedzialnością za sprawy państwowe" - podkreślił Duda.

Reklama

Prezydent zauważył, że "czas jest niełatwy, także dla spraw finansowych państwa, dla spraw budżetowych państwa". "Narastająca skala wydatków, wiele trudności, ale także i wielkie oczekiwania społeczne, ale także i wiele obaw społecznych, i konieczność poradzenia sobie z tymi wszystkimi bardzo trudnymi wyzwaniami w sytuacji, kiedy za naszą granicą Rosja zaatakowała Ukrainę, trwa wojna i do nas jeszcze przybywają ludzie uciekający przed wojną, przed śmiercią" - mówił Andrzej Duda. "Co naturalne, pomagamy im (...) także i z budżetu państwowego" - dodał.

Według prezydenta w takiej sytuacji "stabilność, pewność ma niezwykle istotne znaczenie". "Ta nominacja to nominacja, którą otrzymuje osoba niezwykle doświadczona. Urzędnik, który zdecydował się przyjąć na siebie tę niezwykle ważną funkcję po przejściu, śmiało można powiedzieć, całej drogi związanej z funkcjonowaniem systemu finansowego państwa w jakimś sensie" - podkreślił Duda. Prezydent wskazywał na - jak mówił - wielkie doświadczenie Rzeczkowskiej; wymienił w tym kontekście m.in. jej pracę w Głównym Urzędzie Ceł, w Ministerstwie Finansów, a także na funkcji szefowej Krajowej Administracji Skarbowej.

"Jeszcze raz chcę pani z całego serca podziękować za podjęcie się tego zadania jako ekspertowi. Bo tak się składa, że tę funkcję, która w istocie jest funkcją polityczną, przyjmuje ekspert, który doskonale zna się na tych sprawach i doskonale zna te sprawy, także sprawy właśnie związane z funkcjonowaniem Ministerstwa Finansów, tego działu administracji, tego resortu. (...) Trzymam kciuki za panią minister, za powodzenie tej ważnej misji. Nie mam żadnych wątpliwości, że sobie pani minister znakomicie poradzi" - zaznaczył prezydent.

Nowa minister finansów, Magdalena Rzeczkowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1998) oraz studiów podyplomowych w zakresie integracji europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim – Centrum Europejskie (2001). W latach 1998-2002 pracowała w Głównym Urzędzie Ceł, a od 2002 r. pracuje w Ministerstwie Finansów, ostatnio na stanowisku dyrektora Departamentu Ceł.

Rzeczkowska brała udział w działaniach związanych z akcesją Polski do Unii Europejskiej, współtworzyła ustawę Prawo celne i przepisy wykonawcze. W 2016 r. koordynowała całość procesu wdrożenia nowych przepisów Unijnego Kodeksu Celnego; przez ponad 20 lat pracy zawodowej inicjowała lub koordynowała wprowadzenie szeregu rozwiązań prawnych i organizacyjnych wspierających działalność przedsiębiorców zaangażowanych w import i eksport towarów do krajów trzecich; była także odpowiedzialna za przebieg procesu elektronizacji obsługi procesów celnych; w ostatnim czasie przeprowadziła reformę w zakresie dokonywania odpraw celnych – wdrożenie Centrów Dokonywania Odpraw Celnych.

W 2016 r. odznaczona brązową odznaką "Zasłużony dla Służby Celnej", w 2018 r. uhonorowana "Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości". 8 kwietnia 2022 roku otrzymała akt mianowania na stopień nadinspektora Służby Celno-Skarbowej. Dołączyła tym samym do korpusu generałów Rzeczypospolitej Polskiej.

Poprzedni minister finansów, Tadeusz Kościński, złożył w lutym dymisję. Od tego czasu funkcję ministra finansów sprawował Morawiecki.