Regulacja umożliwia uprawę konopi innych niż włókniste, prowadzoną w instytutach badawczych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, w celu uzyskania surowca przeznaczonego do sporządzania leków recepturowych. Ponadto reguluje zasady prowadzenie tych upraw i zbiorów.

Zgodnie z zapisami nowelizacji na uprawę konopi i ich zbiór trzeba otrzymać zezwolenie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Uprawa będzie musiała odbywać pod nadzorem wideo i będzie objęta systemem sygnalizacji nieuprawnionego dostępu. Dodatkowo rośliny objęte będą technologią zdalnego (radiowego) nadzoru obiektów RFID (Radio-frequency identification).

Miejsce prowadzenia upraw i zbioru takich konopi wymaga odpowiedniej infrastruktury, m.in hali o wymiarach uwzględniających warunki uprawy konopi, wyposażoną w system oświetleniowy; wentylacji i system nawadniania; systemu RFID; suszarni; magazynu i zaplecza do konfekcjonowania; systemu jakościowego surowca; laboratorium z wyposażeniem do oceny jakości roślin i suszu.

Reklama

Instytut będzie zobligowany również do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji uprawy, zabezpieczenia upraw przed kradzieżą lub zniszczeniem i przed dostępem osób nieuprawnionych. Będzie musiał ustanowić również system kontroli nad uprawą, obejmujący zatrudnienie osoby wpisanej na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wykonującej zadania związane z ochroną uprawy, a także wyznaczyć osobę odpowiedzialną za prowadzenie ewidencji roślin uprawianych, zniszczonych oraz za magazynowanie i konfekcjonowanie.

W nowelizacji zaplanowano zmianę definicji konopi włóknistych, ziela konopi innych niż włókniste, a także żywicy konopi.

Senat 11 marca br. wprowadził do regulacji cztery poprawki, które zostały także przyjęte przez Sejm. Dwie z nich zapewniają spójność przepisów, zgodnie z zasadą techniki prawodawczej, z równolegle procedowaną nowelizacją dotyczącą przeciwdziałania narkomanii oraz niektórych innych ustaw. Kolejna poprawka wydłuża termin wejścia przepisów życie. Mają zacząć obowiązywać po upływie 30 dni od dnia ich ogłoszenia. Następna zmiana doprecyzowuje kwestię oświadczeń o niekaralności osób zatrudnionych przy uprawie konopi. (PAP)

Autorka: Aleksandra Kiełczykowska, Klaudia Torchała