Organizacje pozarządowe i wolontariusze mówią, że oczekują lepszego wsparcia ze strony państwa, bardziej systemowego. Pana zdaniem je dostają?
Mamy piąty tydzień wojny, trafiło do nas ponad 2,3 mln uchodźców z przeszło 3 mln ludzi, którzy uciekli z kraju ogarniętego wojną. Z pomocą na niespotykaną skalę pospieszyli obywatele i organizacje. Podobnie jednostki samorządu terytorialnego. Rząd w błyskawicznym tempie przygotował pakiet rozwiązań ustawowych służących skutecznej pomocy uchodźcom, zorganizował systemy zarządzania kryzysowego koordynowany przez szefa MSWiA, wsparcia socjalnego, którym zarządza minister rodziny oraz pakiet rozwiązań edukacyjnych pod egidą MEiN. To także system wsparcia organizacji pozarządowych i współdziałania z nimi, którym kieruje przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego wice premier Piotr Gliński. Myślę, że zdaliśmy egzamin.