Z konsensusu PAP Biznes wynika, że rynek oczekiwał inflacji rdr na poziomie 9,3 proc., a mdm 1,9 proc.

Poniżej wybrane składniki wskaźnika inflacji za styczeń 2022 r. i grudzień 2021 r.:

styczeń styczeń grudzień grudzień
rdr mdm rdr mdm
INFLACJA OGÓŁEM 9,2 1,9 8,6 0,9
Żywność, napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe 9,4 2,6 8,6 2,1
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 3,7 1,7 2,5 0,2
Mieszkanie 12 4,4 10 0,6
--nośniki energii 18,2 8 14,3 0,8
Transport 17,5 -2,7 22,7 0,8
--paliwa do prywatnych środków transportu 23,8 -4,4 32,9 0,2

(PAP Biznes)