Spotkanie z parą prezydencką przebiegało w szczerej atmosferze i było bardzo merytoryczne - powiedział w poniedziałek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Podczas dyskusji omówiono główne założenia zmian w Prawie oświatowym.

W Pałacu Prezydenckim odbyło się w poniedziałek spotkanie ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka z prezydentem RP Andrzejem Dudą na temat zmian w prawie oświatowym. W rozmowie uczestniczyli również pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda i wiceminister Dariusz Piontkowski.

W spotkaniu udział wzięli także Mirosława Stachowiak-Różecka (PiS) - przewodnicząca sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, poseł Teresa Wargocka (PiS) i Paweł Szrot, szef Gabinetu Politycznego Prezydenta RP.

"Chcieliśmy dzisiaj wyjaśnić wszystkie nasze spostrzeżenia i wątpliwości, które zostały zgłoszone przez panie z opozycji i w związku z tym, podnoszone przez parę prezydencką" - powiedział szef resortu edukacji i nauki w poniedziałek w TVP Info.

"Spotkanie trwało ponad dwie godziny. Przebiegało w szczerej atmosferze i było bardzo merytoryczne, zostało dotkniętych szereg wątków" - poinformował minister Czarnek.

Powiedział, że w czasie spotkania podjęto "temat rozszerzenia uprawnień rodziców, jeśli chodzi o wejście do szkół organizacji pozarządowych".

"Zgodnie z ustawą nie wystarczy już tylko zgoda Rady Rodziców. Trzeba, żeby po zgodzie Rady Rodziców, braku sprzeciwu kuratora, dyrektor przekazał wszystkim rodzicom materiały i treści, które organizacja pozarządowa chce przedstawiać uczniom w szkole" - powiedział szef MEiN. Wymagana jest także zgoda pisemna każdego z rodziców na uczestnictwo ich dziecka w takich zajęciach - dodał minister.

Poinformował, że innym wątkiem dyskusji była "kwestia wykonywania zaleceń pokontrolnych, które kurator przedstawia w protokole pokontrolnym i ewentualności odwołania dyrektora w związku z niewykonywaniem zaleceń pokontrolnych".

"Wyjaśniliśmy jednoznacznie, że nie ma żadnej dowolności po stronie kuratora, tylko uściślenie nadzoru pedagogicznego" - zaznaczył szef MEiN. "Jest kilkuetapowa procedura, a na koniec jest jeszcze sąd pracy i sąd administracyjny" - wskazał minister Czarnek.

Powiedział, że w czasie spotkania podjęto również szereg innych tematów dotyczących oświaty oraz funkcjonowania samych kuratoriów oświaty. "Prezydent wskazał np. na potrzebę w przyszłości pewnej reformy kuratorów oświaty" - powiedział Czarnek.

Jak zaznaczył, "nie chodzi o imprezę dożynkową, ale o nauczanie naszych dzieci w szkołach". "Spodziewam się, że jeśli jakaś organizacja aspiruje, żeby uczyć nasze dzieci w szkołach na zajęciach pozalekcyjnych, to wie, czego chce uczyć i nie ma żadnego problemu, żeby przedstawić dyrektorowi szkoły i szerokiej opinii publicznej - wszystkim rodzicom - treści, które chce przekazywać naszym dzieciom" - oświadczył minister Czarnek.

Podkreślił, że "chodzi o transparentność". "Dziś tej transparentności brakuje. Rodzice bardzo często dowiadują się, czego uczą organizacje pozarządowe ich dzieci post factum" - zwrócił uwagę szef MEiN. Jak zaznaczył, "wszyscy chcemy, również prezydent - żeby wszyscy wiedzieli wcześniej, czego nasze dzieci będą uczone w szkołach".

Zaznaczył, że to prezydent będzie podejmował ostatecznie decyzję w ramach swoich konstytucyjnych uprawnień. My byliśmy, żeby wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Mam nadzieję, że się udało" - podsumował szef MEiN.

W czwartek, 13 stycznia br. Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy – Prawo oświatowe. Obecnie projekt ustawy czeka na przyjęcie przez Senat. (PAP)

Autor: Magdalena Gronek