Większość posłów opowiedziała się w środę przeciw propozycji Senatu, by odrzucić w całości ustawę podnoszącą stawki akcyzy na wyroby alkoholowe oraz papierosy i tytoń w roku 2022.

Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Zdaniem Senatu, ustawa ta jest niekonsytucyjna w trzech wymiarach. Po pierwsze - jak napisano we wniosku o jej odrzucenie - artykuły, podnoszące stawki akcyzy na napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy oraz wyroby nowatorskie "budzą zasadnicze zastrzeżenia w świetle zasady równości podatkowej", np. dlatego, że przewidują podwyższenie stawek akcyzy na napoje alkoholowe, jednakże z wyłączeniem napojów fermentowanych w postaci cydru i perry o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 5,0 proc. objętości; podobnie, przewidują podwyższenie stawek akcyzy na wyroby tytoniowe, susz tytoniowy oraz wyroby nowatorskie, nie obejmując zakresem podwyżek stawki akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych, a poza tym podwyższają stawki akcyzy na wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy o rok później niż stawki akcyzy na wyroby nowatorskie.

Ponadto - uważa Senat - jeśli ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r., to jej vacatio legis jest zbyt krótkie.

Po trzecie - uzasadniali senatorowie - po odbyciu pierwszego czytania projektu ustawy zgłoszono do niego poprawki uzupełniające jego treść o nowelizację ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, co zdaniem Senatu wykracza poza zakres projektu ustawy skierowanego do Sejmu przez Radę Ministrów.

Posłowie nie przyjęli jednak argumentacji Senatu ani wniosku o odrzucenie ustawy w całości. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Celem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw jest podniesienie stawek akcyzy na wyroby alkoholowe oraz papierosy i tytoń w roku 2022 oraz wyznaczenie ścieżki podwyżki stawek na lata 2023-2027.

Zgodnie z proponowanymi zapisami, od 1 stycznia 2022 r. stawki akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie wzrosną o 10 proc., a minimalna stawka akcyzy na papierosy wzrośnie z obecnych 100 proc. do 105 proc. całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów.

Przepisy przewidują wprowadzenie minimalnej stawki akcyzy na tytoń do palenia w wysokości 100 proc. całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży tytoniu do palenia. Stawka akcyzy na tzw. wyroby nowatorskie zostanie podniesiona poprzez podwyższenie stawki kwotowej o 100 proc.

W noweli została zapisana tzw. mapa drogowa, czyli harmonogram podwyżek podatku akcyzowego na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie co roku o 5 proc., a w przypadku papierosów, tytoniu do palenia, cygar i cygaretek oraz wyrobów nowatorskich i suszu tytoniowego - podniesienie stawki kwotowej co roku o 10 proc.