Minister obrony Mariusz Błaszczak wyznaczył siedmiu oficerów na nowe stanowiska służbowe w Sztabie Generalnym WP, Dowództwie Generalnym i Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych – poinformował w poniedziałek resort obrony.

Generała broni Sławomira Wojciechowskiego szef MON skierował do wykonywania zadań w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, w związku z zakończeniem służby na stanowisku dowódcy Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego. Wojciechowski dowodził nim od 2018 r., poprzednio był dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych.

Inspektor szkolenia Dowództwa Generalnego RSZ gen. dyw. Marek Sokołowski został wyznaczony na stanowisko I zastępcy dowódcy generalnego.

Na stanowisko zastępcy dowódcy generalnego szef MON wyznaczył gen. dyw. pilota Cezarego Wiśniewskiego, byłego attaché obrony w USA, obecnie w rezerwie kadrowej.

Dowódca 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej gen. bryg. Kazimierz Dyński obejmie stanowisko szefa Zarządu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej–zastępcy inspektora rodzajów wojsk Dowództwa Generalnego RSZ.

Dowódca 3 Brygady Radiotechnicznej gen. bryg. Dariusz Krzywdziński został wyznaczony na stanowisko szefa Zarządu Wojsk Radiotechnicznych DGRSZ.

Dowódca 10. Brygady Kawalerii Pancernej gen. bryg. Rafał Kowalik obejmie stanowisko szefa pionu operacyjnego–zastępcy szefa sztabu ds. operacyjnych Dowództwa Operacyjnego RSZ.

Szef Zarządu Rozpoznania i Walki Elektronicznej Dowództwa Operacyjnego RSZ płk Mariusz Specjalski obejmie stanowisko szefa Zarządu Rozpoznania i Walki Elektronicznej Dowództwa Generalnego RSZ.

Nowe stanowiska oficerowie obejmą 15 listopada.