Sejm przyjął cztery poprawki Senatu do tzw. ustawy antykorupcyjnej, autorstwa Kukiz'15. Odrzucili najważniejszą poprawkę - by zakaz łączenia mandatu parlamentarnego i samorządowego z zatrudnieniem w spółkach i innych instytucjach państwowych obowiązywał już od 2022 roku.

Posłowie poparli poprawkę Senatu, która wprowadza rozwiązania techniczne ułatwiające wyszukiwanie danych w rejestrach partyjnych, a także w rejestrach umów jednostek sektora finansów publicznych. Zgodzili się też, by w przypadku błędów w rejestrach partyjnych PKW najpierw wzywała do ich usunięcia, a dopiero, gdy to wezwanie będzie nieskuteczne, nakładała karę do 30 tys. zł - według określonych w ustawie kryteriów.

Sejm zgodził się też ze stanowiskiem Senatu, by w rejestrze umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych były tylko umowy, których wartość przekracza 500 zł. Do zorganizowania takiego rejestru został zobligowany Minister Finansów.

Posłowie nie poparli natomiast najdalejidącej z wprowadzonych przez Senat poprawek. Dotyczyła ona wprowadzania już od 1 stycznia 2022 roku - a nie od kolejnej kadencji - zakazu łączenia przez parlamentarzystów i samorządowców mandatu z zatrudnieniem lub wykonywaniem innych zajęć w instytucjach państwowych i spółkach, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiada co najmniej 10 proc. udziałów.

Uchwalona w połowie września nowelizacja kodeksu karnego i innych ustaw poszerza katalog przestępstw, których popełnienie będzie grozić surowymi sankcjami m.in. utratą pracy, a także dożywotnim zakazem pracy w instytucjach publicznych w przypadku recydywy. Ponadto zakłada ona m.in., że skazani za korupcję nie będą mogli ubiegać się o pieniądze publiczne w ramach przetargów; sąd będzie mógł pozbawić skazanego za korupcję praw publicznych; wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, parlamentarzyści nie będą mogli być zatrudniani w spółkach, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiadają co najmniej 10 proc. akcji lub udziałów, choć dopiero od następnej kadencji.

Zgodnie z "ustawą antykorupcyjną" partie polityczne będą miały obowiązek prowadzenia i aktualizacji rejestrów wpłat, które będą umieszczane w BIP; będą miały też obowiązek prowadzenia rejestru zawieranych umów, również udostępnianego w BIP. Obowiązek publikowania umów mają mieć również samorządy.

Ustawa została uchwalona z inicjatywy koła Kukiz'15.