W czwartek na posiedzeniu senackiej komisji spraw zagranicznych i Unii Europejskiej Szymański przedstawił informację na temat polskiej polityki europejskiej w okresie prezydencji portugalskiej i słoweńskiej w Radzie Unii Europejskiej.

Minister zwrócił uwagę, że sześć miesięcy prezydencji Portugalii w Radzie UE było zdominowane przez kwestie pandemiczne. Dodał, że jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, to należy wymienić co przynajmniej trzy rzeczy. "Po pierwsze bardzo sprawne, przed wakacjami, wprowadzenie certyfikatu szczepień, certyfikatu nabytej odporności bądź certyfikatu testu" - powiedział Szymański.

Według niego, miało to kolosalne znaczenie dla utrzymania ruchu osobowego i turystycznego w okresie wakacyjnym. "Sama platforma powinna być postrzegana jako ogólnounijny mechanizm wzajemnego uznawania dokumentów medycznych" - zaznaczył Szymański.

Reklama

Dodał, że na uwagę na pewno też zasługuje wzmocnienie mandatu Europejskiej Agencji Leków oraz powołanie Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Reklama

Jego zdaniem, wśród wątków gospodarczych, które dzisiaj są absolutnie kluczowe, trzeba zwrócić uwagę nie tylko na działania odnoszące się bezpośrednio do odbudowy gospodarczej, ale również na kwestię budowania lepszego przygotowania na przyszłe kryzysy. "Mam tu na myśli, przede wszystkim, działania w obszarze strategii przemysłowej, których celem jest ograniczenie tam, gdzie jest to konieczne, zależności UE, rynku wspólnotowego od krajów trzecich" - powiedział minister ds. UE.

"W obszarze odporności, idąc tropem priorytetów zarysowanych przez prezydencję Portugalii, należy oczywiście odnotować dalszy ciąg prac nad paktem migracji i azylu" - stwierdził Szymański. Jak dodał, "Polska przez długie lata sporu dotyczącego tego, jak powinna wyglądać europejska polityka azylu i migracji doprowadziła do przełomu w tym obszarze".

"Wyrazem jednoznacznym tej zmiany paradygmatu są konkluzje z czerwca 2018 roku, konkluzje Rady Europejskiej, gdzie w końcu byliśmy w stanie zgodzić się wśród wszystkich państw członkowskich UE, że działania w tym obszarze powinny mieć istotny element działań solidarnych, w szczególności w zakresie ochrony granic, efektywnej polityki powrotowej. Natomiast wszystkie elementy ponadnarodowego zarządzania migracją, w tym relokacje, powinny być elementem dla państw chcących przystąpić do tego typu programów" - podkreślił Szymański.

Kolejnym elementem, który poruszył minister była transformacja klimatyczna. "I ona ma oczywistą kontynuację pomiędzy prezydencją portugalską, a słoweńską" - zaznaczył minister.

Zwrócił również uwagę, że podczas przywództwa Portugalii najważniejsze było przyjęcie Europejskiego prawa klimatycznego. "Jest to rama generalna europejskiego sposobu patrzenia na politykę klimatyczną" - powiedział Szymański.

Dodał, że z polskiego punktu widzenia, dwa elementy nowego prawa są absolutnie kluczowe. "Są to elementy, które stwarzają ramy elastyczności dla polityki klimatycznej. Mam tu na myśli po pierwsze wyznaczanie celu ogólnounijnego, a nie celu dla każdego kraju w równym stopniu obowiązującego oraz 10 - letnie cykle rozliczenia celów pośrednich" - zaznaczył Szymański.

Minister wspomniał też o zagadnieniu cyfrowym. "Na pewno najbardziej konkretnym wymiarem w obszarze cyfrowym są dwa akty prawne - akt dotyczący rynku cyfrowego i akt dotyczący usług cyfrowych" - podkreślił Szymański.

W jego ocenie, niezwykle ważnym elementem w pracach prezydencji portugalskiej były kwestie globalne. Wskazał tu na kryzys białoruski. "Spowodował on, że Rada Europejska na czas, zgodnie z polskimi oczekiwaniami, zebrała się, by ukształtować generalną polityczną reakcję w tej sprawie i przyjąć czwarty pakiet sankcji" - zaznaczył Szymański.