"Prawo UE zakazuje państwu członkowskiemu uznania wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej automatycznie za niedopuszczalne, gdy wnioskodawca posiada już status uchodźcy nadany w innym państwie członkowskim. Podstawowe prawo do poszanowania życia rodzinnego, (...) mające na uwadze dobro dziecka, może uzasadnić dopuszczalność takiego wniosku i badanie jego istoty" - przekonuje Pikamae.

Opinia rzecznika generalnego TSUE dotyczy sprawy obywatela Syrii, który po otrzymaniu statusu uchodźcy w Austrii udał się do Belgii, aby dołączyć do dwójki swoich dzieci i tam złożył nowy wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Wniosek został odrzucony, ponieważ zainteresowany otrzymał już status uchodźcy w innym kraju UE. Syryjczyk nie dał jednak za wygraną i zaskarżył decyzję do belgijskiego sądu. Przez kolejne instancje sprawa trafiła do TSUE.

Reklama

Według rzecznika Trybunału Belgia powinna była dać wnioskodawcy szansę przedstawienia wszystkich czynników, które mogą potwierdzić zasadność jego prośby.

Opinia rzecznika jest wstępem do wyroku TSUE i nie jest wiążąca dla sędziego prowadzącego sprawę. Trybunał może się z nią zgodzić, ale może wydać też zupełnie inne orzeczenie.