Nad przyjętą niedawno przez Sejm nowelizacją ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe pochylą się teraz dwie senackie komisje: samorządu terytorialnego i administracji państwowej oraz budżetu i finansów publicznych. Senat zbiera się 9 i 10 września.
Wskutek zmian maksymalna pensja lokalnego włodarza wzrośnie z ok. 12,5 tys. zł do ok. 20 tys., a dla obecnego prezydenta – z ponad 20 tys. (uwzględniając dodatek za wysługę lat) do ok. 27,5 tys. zł.