Zarząd ZUS rozpoczął w czwartek rozmowy z zakładowymi organizacjami związkowymi na temat zgłoszonych przez nich postulatów. Główne żądania związków dotyczą spraw płacowych, w tym podwyżki wynagrodzenia, nowych zadań realizowanych przez ZUS i warunków pracy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w komunikacie przesłanym PAP przekazał, że spotkania z poszczególnymi organizacjami związkowymi będą odbywały się w ustalonych wcześniej terminach.

Pierwsza tura rozmów rozpoczęła się w czwartek. Podczas spotkania mają zostać omówione żądania zgłoszone przez zakładowe organizacje związkowe w trybie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

W komunikacie podkreślono, że dla kierownictwa Zakładu sprawy związane z zapewnieniem pracownikom odpowiednich warunków pracy i płacy oraz docenieniem wyników ich pracy są priorytetowe. Dlatego – dodano – "Zakład jest otwarty na prowadzenie rozmów w zakresie wszystkich zgłoszonych przez związki zawodowe żądań, jednakże nie wszystkie postulaty mogą być przedmiotem sporu zbiorowego".

"Zarząd Zakładu przystępuje do prowadzenia rokowań w dobrej wierze, licząc na konstruktywny dialog prowadzony z poszanowaniem drugiej strony oraz w duchu poszukiwania kompromisowych rozwiązań.

Jednocześnie Zakład wyraża nadzieję, iż prowadzone rozmowy doprowadzą do zawarcia porozumienia, które będzie korzystne dla pracowników Zakładu" – napisano w oświadczeniu.

Zapewniono, że prowadzone rozmowy w ramach sporu zbiorowego nie wpływają na pracę Zakładu, co oznacza, że ZUS wypłaca i będzie wypłacał na czas wszystkie świadczenia, w tym emerytury i renty.

Pod koniec lipca Związek Zawodowy Pracowników ZUS zwrócił się do prezes Zakładu z dwunastoma żądaniami. Pierwszym z nich jest podwyższenie od 1 września br. wynagrodzeń zasadniczych wszystkich pracowników ZUS co najmniej o kwotę 1000 zł brutto na etat.

Związkowcy domagają się również m.in. wyposażenia stanowisk pracy w odpowiedniej jakości sprzęt poprawiający komfort pracy (m.in. w słuchawki, mikrofony, kamery, laptopy czy w odpowiednią liczbę skanerów). Chcą też, do czasu zniesienia obostrzeń związanych z epidemią lub stanem zagrożenia epidemią, zapewnienia pracownikom Zakładu odpowiedniej liczby środków ochrony osobistej. Domagają się też przestrzegania realizacji planów urlopów pracowników.

W spór zbiorowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych weszły też kolejne związki zawodowe, a NSZZ "Solidarność" w piśmie do premiera Mateusza Morawieckiego zażądało dymisji prezes ZUS prof. Gertrudy Uścińskiej.