W wyniku kontroli prowadzonych przez Inspekcję Handlową stwierdzono nieprawidłowości u 19 proc. przedsiębiorców oferujących usługi rekreacyjne. Przeważnie dotyczyły udostępnianych urządzeń i zabawek - poinformował w piątek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Inspekcja Handlowa sprawdziła 48 przedsiębiorców świadczących usługi rekreacyjne. Nieprawidłowości stwierdzono u 19 proc. skontrolowanych firm (dziewięć przedsiębiorstw) - czytamy w komunikacie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

UOKiK podał, że celem kontroli Inspekcji Handlowej było przede wszystkim sprawdzenie urządzeń udostępnianych w placówkach.

"W szczególności sprawdzano, czy nie mają one ostrych krawędzi, czy konstrukcje są stabilne, a elementy konstrukcji nie stwarzają ryzyka zakleszczenia, potknięcia lub uderzenia, a także czy urządzenia nie posiadają widocznych śladów uszkodzeń mechanicznych i czy elementy konstrukcji nie są spróchniałe, uszkodzone" - czytamy. "Sprawdzano również, czy urządzenia do wspinania są odpowiednio zabezpieczone, czy siatki zabezpieczające są dobrze naprężone, a sprzęt do asekuracji jest w dobrym stanie technicznym, niezużyty lub niesprawny" - dodano.

UOKiK poinformował, że w sześciu skontrolowanych placówkach stwierdzono, iż udostępniane urządzenia i zabawki mogą stwarzać różnego rodzaju zagrożenia. Wśród najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości należały ślady zużycia materiału, z którego wykonano urządzenia, mogące stwarzać ryzyko zranienia, a także braki, uszkodzenia, ubytki, przetarcia materiału ochronnego, nieodpowiednio naciągnięte siatki zabezpieczające, które były także słabo przymocowane lub uszkodzone, a także brak odpowiedniej nawierzchni amortyzującej w przypadku upadku z wysokości pod urządzeniem.

W trzech przypadkach przedsiębiorcy nie zgłosili do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej faktycznie wykonywanej działalności.

Według Urzędu przedsiębiorcy już w toku działań kontrolnych podjęli dobrowolne działania naprawcze i usunęli stwierdzone uszkodzenia, zabezpieczyli elementy mogące stwarzać zagrożenie lub usunęli z placówek urządzenia, które mogły stwarzać zagrożenie.

UOKiK podał ponadto, że IH nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o uwidacznianiu cen oferowanych usług. We wszystkich placówkach cennik był widoczny dla klientów i zawierał pełne, istotne dla korzystających z usług pozycje, takie jak wyszczególnienie ceny usługi w określonej jednostce czasu, np. za godzinę.

Nie wniesiono również zastrzeżeń do stanu sanitarno-porządkowego placówek - podano w komunikacie.