Mało kto wie, że ponad 90% zapyleń roślin dokonywanych przez owady, zawdzięczamy pszczołom. Celem ustanowionego przez ONZ Światowego Dnia Pszczół jest podkreślenie znaczenia tych owadów dla pozyskiwania żywności i zwrócenie uwagi na czyhające na nie zagrożenia. Ich populacja maleje w zastraszającym tempie. To dlatego Bank Pekao, troszcząc się o środowisko naturalne, wyszedł na ratunek owadom i prowadzi projekt pod hasłem „Bank miodem płynący”.

Z opublikowanego w 2018 r. raportu „Biznes na rzecz bioróżnorodności” wynika, że pszczoły zapylają ponad 300 tys. gatunków roślin na świecie. Bez nich, nie mielibyśmy wielu owoców i warzyw m.in. jabłek, czereśni czy ogórków, ale także roślin ozdobnych, leczniczych. Są więc niezwykle potrzebne, dlatego Bank Pekao prowadzi inicjatywę, której celem jest propagowanie wiedzy, związanej z pszczołami - uświadamianie, jaki wpływ mają na ekosystem, a także ratowanie i rozwój pszczelich rodzin, w tym przede wszystkim pszczoły miodnej. Wraz z fundacją Apiterra bank tworzy filmy edukacyjne, prowadzi dla pracowników warsztaty oraz cykl webinariów.

Głównym zagrożeniem dla pszczół jest utrata siedlisk – bezpiecznej bazy pożytkowej. Wynika to m.in. z postępującej urbanizacji i gęstej zabudowy terenu. Każdy z nas może jednak wziąć sprawy w swoje ręce i pomóc. Zachęcamy do takich proekologicznych postaw naszych pracowników. Tłumaczymy im, po co są pszczoły i jak możemy je wesprzeć, czym właściwie jest miód, jak wygląda życie pszczół. Zachęcamy też do tego, żeby założyć własną pasiekę i zostać pszczelarzem miejskim, służymy poradami w tym zakresie. Mamy już spore doświadczenie – mówi Katarzyna Orzeł z Biura Wolontariatu i Kultury Korporacyjnej w Banku Pekao S.A. , inicjatorka projektu „Bank miodem płynący”.

Do edukacji ekologicznej Bank Pekao wykorzystuje najbliższe sąsiedztwo rodzin pszczelich, zamieszkujących dziewięć uli umieszczonych na dachu budynku Centrali Banku w Lipowym Office Parku w Warszawie. W swojej miejskiej pasiece Pekao organizuje regularne wizyty dla pracowników, którzy chcą się więcej dowiedzieć o tych owadach.

Dach budynku centrali Pekao to doskonała lokalizacja na prowadzenie miejskiej pasieki. Cieszę się, że zaufano mojemu doświadczeniu i powierzono mi opiekę nad tym miejscem. Dbam o nie od blisko trzech lat, w wysokim sezonie odwiedzam je regularnie raz w tygodniu – mówi Tomasz Petryka, prezes fundacji Apiterra, który opiekuje się ponad 80 rodzinami pszczelimi m.in. w Banku Pekao. – Polecam pszczelarstwo każdemu, kto chce mieć realny wpływ na otoczenie i lubi być blisko natury. To hobby, które nie angażuje dużo czasu, ale uspokaja i daje ogromną satysfakcję. To zajęcie, które nikomu nie szkodzi, a wręcz przeciwnie, przynosi korzyści wszystkim – dodaje najpopularniejszy, zawodowy pszczelarz miejski.

Bank pracuje nad kolejnymi aktywnościami na rzecz pszczół m.in. planuje dzianie barci w lasach puszczy Stromeckiej.

----------

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 230 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,7 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

Materiały prasowe